Nordisk samarbejde

Nordic Innovations arbejde og rolle i det nordiske samarbejde

Nordic Innovation er en organisation under Nordisk Ministerråd. Vi arbejder for at gøre Norden til førende region indenfor bæredygtig vækst ved at udvikle iværksætteri, innovation og konkurrencedygtighed hos nordiske virksomheder.

Vi støtter de nordiske statsministres vision om, at Norden skal være den mest bæredygtige og integrerede region i verden i 2030. 

Vores arbejde

Vi arbejder mod vision 2030 gennem tre innovative missioner:

Recycle sign icon
Et affaldsfrit Norden
Electric car icon
En banebrydende region indenfor grøn mobilitet
Globe icon
Førende indenfor bæredygtig vækst
Læs mer om de otte initiativer

8 programmer – nye initiativer for 2021-2024

I September 2020 lancerede de nordiske erhvervsministre 8 nye programmer, som har til hensigt at bidrage til bæredygtige løsninger, cirkulær økonomi, digitalisering og innovation.

De nye programmer kører fra 2021 til 2024. Det er de nordiske erhvervsministre, som har udviklet de 8 programmer. Programmerne er et resultat af politiske initiativer fra de forskellige nordiske regeringer og de dækker over en lang række områder.

Tidligere programmer

Vi har tidligere støttet og arbejdet med projekter som en del af programmet:  Cooperation Program for Innovation and Business 2018-2021.

Nordic Innovation udviklede 3 programmer for perioden 2018-2021. Programmerne tog udgangspunkt i en række styrkepositioner, som de nationale innovations- og eksportråd havde identificeret. De tre programmer var: Nordic Smart Mobility and ConnectivityNordic Sustainable Business Transformation and Health, Demography and Quality of Life.

Bæredygtighed og digitalisering var tværgående elementer i alle tre programmer. De integrerede også FN’s Verdensmål for Bæredygtig Udvikling med hovedvægt på at gøre Norden til en CO2-neutral region. 

Vores rolle

Nordic Innovation fungerer som en katalysator og facilitator for Nordisk samarbejde og økosystemer.

Vi tror på, at nordiske lande er stærkere sammen og kan opnå mere i fællesskab. Vores fælles værdier og forskellige kompetencer giver os et unikt udgangspunkt for innovation. Ved at bringe virksomheder, mennesker og organisationer tættere sammen, skaber vi grundlaget for løsninger og innovation, som kommer borgerne i de nordiske lande – og resten af verden – til gode.

For at reducere risikoen, kan vi ligeledes bidrage til finansieringen af nordiske projekter gennem diverse redskaber.

Nordic Innovation deltager kun i aktiviteter, som bidrager til nordisk merværdi. Der er tale om nordisk merværdi, når samarbejde på tværs af grænser skaber mere værdi, end hvis den pågældende aktivitet var foregået på udelukkende nationalt niveau.

Eksempler på nordisk merværdi er f.eks. at etablere et stærkt nordisk marked, at teste og udbrede nordiske løsninger, at udvikle eller styrke fælles nordiske politikker og standarder eller ved at styrke det nordiske brand internationalt.

Læs mere om nordisk merværdi og hvad vi støtter

Det nordiske samarbejde

Nordisk Ministerråd er de nordiske regeringers officielle samarbejdsorgan omkring Norden. Norden består af Sverige, Danmark, Norge, Finland og Island samt de selvstyrende områder i Grønland, Færøerne og Åland.

Ansatte

Vores kontor ligger i Oslo, Norge. Her sidder 20 kvalificerede medarbejdere fra alle de nordiske lande og med erfaring fra forskellige forretningsområder og brancher. Vi deler administration og lokaler med NordForsk og Nordic Energy Research, som også er en del af Nordisk Ministerråd.

50 års jubilæum

En tidslinje over vores historie

Læs om nogle af de spændende, mærkelige og vidunderlige projekter, vi har været involveret i gennem årene.

1973 - 2003