Installation placed in Oslo of metal bikes standing side by side.

Video: Slik blir Norden best i verden på utslippsfri transport

Hvordan kan vi oppnå en raskere omstilling til grønn mobilitet og transport gjennom felles-nordiske prosjekter?

Norden er høyteknologisk, sammenkoblet og har høye klima- og miljøambisjoner, men kan regionen bli verdensledende innen utslippsfri transport? Hvilke nordiske prosjekter er allerede i gang på området og hvordan kan de bidra til en positiv klimaeffekt? Hvordan kan vi oppnå en hurtigere omstilling til grønn mobilitet og transport gjennom fellesnordiske prosjekter?

I denne sesjonen, som egentlig skulle vært avholdt under Zerokonferansen 2020, møter du fire prosjekter fra Nordic Innovation som deler erfaringer fra hvert sitt område innenfor transportsektoren. De forteller om sine erfaringer med grenseoverskridende samarbeid i Norden. Vi får i tillegg møte representanter fra nordiske byer som er opptatt av hvordan de som innkjøpere av transporttjenester til det offentlige kan bidra til utslippsfrie løsninger.

Sesjonen er moderert av Ruth Astrid L. Sæter og er på skandinavisk med engelske tekster:

Vil framskynde den grønne omstillingen

Prosjektene som presenteres er finansiert av Nordic Innovation gjennom vårt Nordic Smart Mobility and Connectivity-program. Programmet har som mål å framskynde omstillingen til en bærekraftig fremtid der nordiske borgere får nytte av innovative mobilitets- og sammenkoblingsløsninger. De fire prosjektene er:

Sesjonen er et samarbeid med Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) og Leverandørutviklingsprogrammet (LUP) 

Contacts

Portrait Nina Egeli

Nina Egeli

Senior Innovation Adviser
Internationalization, innovation and business development support, in combination with a strong background in strategy and policy development are main pillars in Nina’s professional life. Through project design and management, she aims to fit market needs with relevant services and opportunities that allows new business partnerships and business projects to prosper.

Twitter   Linkedin

Portrait Ivar Josefsson

Ivar Josefsson

Innovation Adviser
Ivar combines his international experience with an environmental background to identify the most promising Nordic projects for achieving sustainable growth. His main strengths lie within the fields of international relations and environment, and he worked briefly in the international development sector prior to joining Nordic Innovation in 2018.

Twitter   Linkedin