Arendalsuka 2021: Mobilitet for alle? Bærekraftige og smarte mobilitetsløsninger som integrerer by og land

17.08.2021
12:00 - 13:00
4841 Arendal, Norway
Arendal during Arendalsuka. View of the harbour, sunshine and a boat full of people.

De store framtidstrendene innen mobilitet (elektrifisering/deling/autonomi) snakkes først og fremst om i en urban setting. Men hva med distriktene, hvilken rolle vil de kunne spille i overgangen til grønn mobilitet?

Nordic Innovation inviterer til en spennende debatt og presenterer nyskapende nordiske prosjekter som blant gjennom elfly og kortbanenettet, autonomi og droner, og mobilitet som en tjeneste, skaper bærekraftige mobilitetsløsninger for både persontransport og gods som kan bidra til å integrere hele landet – og Norden.

Møteleder: Ruth Astrid Sæter

Program

Introduktion: Mobilitetstrender i Norden, fellesnordiske målsetninger og utfordringer vi ønsker at nordisk samarbeid skal løse.Nina Egeli, Nordic Innovation
Hvordan elflyprosjektet NEA og bærekraftig luftfart kan bidra til mobilitet for alle om mer integrasjon nasjonalt og i Norden.To be confirmed
Hvordan autonom mobilitet kan bidra til økt integrasjon og mobilitet for alle.Hans Fridberg, Holo
Det nordiske NOMAD-prosjektet kan bidra med løsninger, tilgjengelighet og mobilitet for alle. Trond Hovland, ITS Norge
Bærekraftstenkning, det å se muligheter for grønn mobilitet i oppbygging av ny industriaktivitet.Elisabeth Skuggevik, Statens Vegvesen

Contacts

Portrait Nina Egeli

Nina Egeli

Senior Innovation Adviser
Internationalization, innovation and business development support, in combination with a strong background in strategy and policy development are main pillars in Nina’s professional life. Through project design and management, she aims to fit market needs with relevant services and opportunities that allows new business partnerships and business projects to prosper.

Twitter   Linkedin

Lena Henriksson

Lena Henriksson

Head of Communication
Visionary change maker who believes in a good strategy. Combined communication and marketing expert with working experience from the broadcasting businesses Swedish Radio and UR. Walked from Media to Business and became responsible for marketing, corporate communication and PR in startups and institutes. Interested in making a difference with great communication.

Twitter   Linkedin