Zerokonferansen: Kan Norden bli en verdensledende region for utslippsfri transport?

12.11.2020
00:00
Køb din billet (Zerokonferansen.no)
Installation placed in Oslo of metal bikes standing side by side.

Digitalt Nordic Innovation arrangement til Zerokonferansen.

Norden er højteknologisk, Norden er sammenkoblet og de nordiske lande har høje klima- og miljø ambitioner! Kan Norden lede an i udviklingen af en dekarboniseret transportsektor? Hvilke nordiske prosjekter er allerede igang på området og hvordan kan de bidrage til en positiv klimaeffekt? Hvordan kan vi opnå en hurtigere omstilling til grønn mobilitet og transport gjennom fælles-nordiske prosjekter?

Arrangementet er en del af Nordic Innovations Nordic Smart Mobility and Connectivity program. Med programmet er målsætningen at fremskynde omstillingen til en bæredygtig fremtid hvor nordiske borgere får gavn af innovative mobilitets and sammenkoblingsløsninger.

Fire projekter deltager under Kan Norden bli en verdensledende region for utslippsfri transport?, hvor de alle skal være med til at dele erfaringer fra hver deres område indenfor transportsektoren.

De fire projekter der præsenteres er:

Partnere

I vores digitale arrangement samarbeider vi med Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) og Leverandørutviklingsprogrammet (LUP).

digital partner af Zerokonferansen 2020

Arrangementet bliver afholdt på skandinavisk.

Mere information vil følge senere.

Contacts

Portrait Nina Egeli

Nina Egeli

Senior Innovation Adviser
Internationalization, innovation and business development support, in combination with a strong background in strategy and policy development are main pillars in Nina’s professional life. Through project design and management, she aims to fit market needs with relevant services and opportunities that allows new business partnerships and business projects to prosper.

Twitter   Linkedin

Portrait Ivar Josefsson

Ivar Josefsson

Innovation Adviser
Ivar combines his international experience with an environmental background to identify the most promising Nordic projects for achieving sustainable growth. His main strengths lie within the fields of international relations and environment, and he worked briefly in the international development sector prior to joining Nordic Innovation in 2018.

Twitter   Linkedin

Portrait Mikael von Dorrien

Mikael von Dorrien

Senior Innovation Adviser
Mikael has long experience working within the field of hightech startups. With a background from Swedish Almi Invest, he has in depth knowledge of the startup investor market. Since 2014 Mikael has worked at Nordic Innovation with entrepreneurship, Nordic Innovation Houses and now the Nordic Smart Mobility and Connectivity program.

Twitter   Linkedin