Zerokonferansen: Slik blir Norden best i verden på utslippsfri transport (videolansering)

26.11.2020
09:00 - 10:00
Installation placed in Oslo of metal bikes standing side by side.

På grunn av nye koronaregler i Oslo kommune kunne denne sesjonen dessverre ikke gjennomføres som planlagt. Sesjonen er imidlertid spilt inn og kan sees i avspilleren under.

Nordic Innovation inviterer til den digital sesjonen Slik blir Norden best i verden på utslippsfri transport under Zerokonferansen 2020.

Når: 12. november 12.00-12.45
Hvor: Zerokonferansen (digitalt)

Hvordan kan vi oppnå en raskere omstilling til grønn mobilitet og transport gjennom felles-nordiske prosjekter?

Norden er høyteknologisk, sammenkoblet og har høye klima- og miljøambisjoner, men kan regionen bli verdensledende innen utslippsfri transport? Hvilke nordiske prosjekter er allerede i gang på området og hvordan kan de bidra til en positiv klimaeffekt? Hvordan kan vi oppnå en hurtigere omstilling til grønn mobilitet og transport gjennom fellesnordiske prosjekter?

I denne sesjonen under Zerokonferansen 2020 inviterer vi fire prosjekter fra Nordic Innovation som deler erfaringer fra hvert sitt område innenfor transportsektoren. De vil også fortelle om sine erfaringer med grenseoverskridende samarbeid i Norden. Vi får i tillegg møte representanter fra nordiske byer som er opptatt av hvordan de som innkjøpere av transporttjenester til det offentlige kan bidra til utslippsfrie løsninger.

Prosjektene som presenteres er finansiert av Nordic Innovation gjennom vårt Nordic Smart Mobility and Connectivity-program. Programmet har som mål å framskynde omstillingen til en bærekraftig fremtid der nordiske borgere får nytte av innovative mobilitets- og sammenkoblingsløsninger.

Sesjonen er et samarbeid med Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) og Leverandørutviklingsprogrammet (LUP) og vil bli avholdt på skandinavisk.

De fire prosjektene som presenteres er:

Program

Ruth Astrid L. Sæter vil moderere og lede oss gjennom programmet for sesjonen. Det vil bli anledning til å stille spørsmål for publikum underveis via chatfunksjon.

12.00Åpning og velkommen

Nina Egeli, senior innovasjonsrådgiver hos Nordic Innovation
Odd Olaf Schei, seniorrådgiver, DFØ
12.05Slik jobber vi med bærekraftig mobilitet i Norden

Fire prosjekter finansiert av Nordic Innovation deler erfaringer fra hvert sitt område innenfor transportsektoren og forteller om sine erfaringer med grenseoverskridende samarbeid i Norden.

Trond Hovland – Nordic Open Mobility and Digitalisation
Ingebjørg T. Wilhelmsen – Next Nordic Green Transport Wave
Jan Boyesen – The Connected Ship
Anders Forslund – Nordic Network for Electric Aviation
12.20Hvordan finner vi utslippsfrie løsninger for levering av varer og tjenester til det offentlige?

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) og Leverandørutviklingsprogrammet (LUP) startet høsten 2019 Nordisk bestillerdialog et felles nordisk prosjekt som skulle finne fram til utslippsfrie løsninger for levering av varer og tjenester til det offentlige. Vi møter representanter fra nordiske byer som er opptatt av hvordan de som innkjøpere av transporttjenester til det offentlige kan bidra til utslippsfrie løsninger.


Geir Rossebø, rådgiver i Oslo kommune
Leverandørrepresentant (TBC)
12.30Ettersnakk (TBC)

De fire mobilitetsprosjektene og Nordic Innovation svarer på spørsmål og innspill fra den digitale salen.
12:40Takk for i dag.

Digital partner av Zerokonferansen 2020

Contacts

Nina Egeli - Senior Innovation Adviser

Nina Egeli

Senior Innovation Adviser
Internationalization, innovation and business development support, in combination with a strong background in strategy and policy development are main pillars in Nina’s professional life. Through project design and management, she aims to fit market needs with relevant services and opportunities that allows new business partnerships and business projects to prosper.

Twitter   Linkedin