Forside årarapport 2022

Årsrapport 2022

Les mer om Nordic Innovations aktiviteter i 2022.
Download publication

I årsrapporten for 2022 har vi lagt vekt på å få frem at de aktivitetene vi støtter både har mer avgrensende og kortsiktige mål, men dersom de lykkes er de samtidig også målrettede tiltak som bidrar til å realisere de nordiske statsministres visjon om at Norden skal bli verdens mest bærekraftige og integrerte region.

God lesning.