Windmills and solar panels

Den nordiske berggrunnen kan spille sentral rolle i det grønnet skiftet

Nå, mer enn noensinne – understreket i det internasjonale klimapanelet IPPCs siste rapport om klimaforandringene – må vi sette fart på det grønne skiftet. Samtidig ser vi en økning i behovet for mineraler som er avgjørende i produksjonen av de viktigste teknologiene vi trenger for å gjennomføre dette skiftet, som batterier og vindmøller. I dag er det ikke nok mineralressurser tilgjengelig for å møte behovet som trengs for å gjennomføre verdens klimatiltaksplaner.

EU har identifisert et sett mineralbaserte råmaterialer som de mener er avgjørende for den europeiske økonomien, men som er forbundet med forsyningsrisiko, såkalte «critical raw materials» (CRM).

Den nye rapporten, som er utgitt av Nordic Innovation og skrevet av de geologiske myndighetsetatene støttet av relaterte etater og akademia, viser at Norden har potensial til å sikre forsyningen av nesten samtlige metaller og mineraler som er nødvendige for det grønne skiftet. Mineralrikdommen i den nordiske berggrunnen kan sammenliknes med noen av de mest mineralrike områdene i verden, som Canada, USA, Brasil og Australia.

– Norden kan bli en viktig leverandør av kritiske metaller og mineraler. Vi er i en unik posisjon til å sikre at alle deler av den grønne omstillingen er bærekraftige.

Håkan Lind, senior innovasjonsrådgiver hos Nordic Innovation

Politisk støtte og uutnyttet økonomisk potensial

Rapporten ble lagt fram under gårsdagens møte mellom de nordiske næringsministrene der de ble enige om å styrke det nordiske samarbeidet innen bærekraftig mineralproduksjon. De ser tilgangen til råstoffer som helt sentralt for å oppfylle de ambisiøse nordiske klimamålene, for å bidra til EUs Green Deel og «Fit for 55»-pakke, samt å nå visjonen om å gjøre Norden til verdens mest bærekraftige og integrerte region innen 2030.

Rapporten peker på at den nordiske berggrunnen presenterer et uutnyttet økonomisk potensial. Regionen har allerede erfaring og teknologien som er nødvendig for utvinning, og kunnskapen om uoppdagede råmaterialer kan også gi bedre utnyttelse og gi ekstra verdi til eksisterende gruvedrift og til industrien.

I tillegg til å skape bærekraftig økonomisk vekst og arbeidsplasser, kan Norden sørge for at Europa og resten av verden får tilgang til kritiske mineraler utvunnet etter de høyeste standardene for bærekraft, etikk og miljø.

– Denne rapporten peker på det nordiske perspektivet – sammen kan vi bli en del av løsningen på utfordringene knyttet til forsyning av kritiske mineralressurser, og samtidig oppnå økonomisk utvikling i gruveindustrien, sier Håkan Lind. senior innovasjonsrådgiver hos Nordic Innovation.

Om rapporten

Rapporten er produsert som del av Sustainable Minerals-programmet til Nordic Innovation og er skrevet av Geologiska forskningscentralen GKT i Finland, Sveriges geologiska undersökning GSU, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, Departementet for Råstoffer på Grønland, Norges geologiske undersøkelse, the Direktoratet for mineralforvaltning i Norge, Universitetet I Reykjavik, og det islandske energidirektoratet.

Last ned rapporten her.

Nordic Innovation kan sette dere i kontakt med forfatterne bak rapporten.

Nordic Innovation er en organisasjon under Nordisk ministerråd som jobber med å gjøre Norden til en foregangsregion for bærekraftig vekst gjennom å styrke entreprenørskap, innovasjon og konkurransekraft hos nordiske virksomheter.

Contacts