Arendalsuka: Hvor går veien videre for nordisk mobilitetssamarbeid?

16.08.2023
18:30 - 19:30
Nordens telt, 4800 Arendal, Norway
Les mer
Young man on a electrical scooter using GPS on smartphone

Norden må gjøre knallharde prioriteringer og store endringer på mobilitets- og transportområdet for at klimamålene for 2030 og den fellesnordiske visjonen skal nås. Skal vi heller gjøre litt av alt, hvis det i det hele tatt er mulig, eller skal vi sette inn støtet på noen spesifikke områder?
Hvor har i så fall Norden de beste forutsetningene for å ta global ledelse, og hva er våre fremste konkurransefortrinn akkurat nå? Hva er de mest effektive samarbeidsområdene for å fremme bærekraftig mobilitet, og hvilken rolle spiller f.eks. datadeling i å utvikle og forbedre bærekraftige mobilitetsløsninger?

Bli med på en presentasjon etterfulgt av en samtale som utforsker veien mot bærekraftig mobilitet gjennom nordisk innovasjonssamarbeid.
Deltagere:

  • Ruth Astrid Sæter, møteleder
  • Johan Høgåsen-Hallesby, Co-founding Partner, Beta Mobility
  • Jenny Simonsen, COO, ITS Norway
  • Nina Egeli, Head of programme – Senior Innovation Adviser, Nordic Innovation
  • Paul Chaffey, Leder for system, Halogen

Contacts

Nina Egeli - Senior Innovation Adviser

Nina Egeli

Senior Innovation Adviser
Internationalization, innovation and business development support, in combination with a strong background in strategy and policy development are main pillars in Nina’s professional life. Through project design and management, she aims to fit market needs with relevant services and opportunities that allows new business partnerships and business projects to prosper.

Twitter   Linkedin