Arendalsuka 2021: Skal vi vippse helsedata i Norden?

Strøm på Vimeo
Arendal city, seen from a height, on a sunny day in june 2018. Arendal is a small town in the south part of Norway

Mens helsesektoren ikke klarer å finne ut av hva og hvordan vi kan dele helsedata lokalt og nasjonalt, har banksektoren utviklet enkle og trygge løsninger for deling av sensitiv informasjon. Nordisk ministerråd har besluttet at Norden innen 2030 skal være den mest integrerte helseregionen i verden. Alle skal enkelt få tilgang til sine helsedata, også på tvers av landegrensene i Norden. Hvilke grep må vi ta for å nå dette målet? Nordic Innovation inviterer til samtale om fremtidens løsninger for deling av helsedata i Norden.

Et bærekraftig Norden er avhengig av at våre innbyggere kan reise, jobbe, studere, og bosette seg i hele regionen. Vi bor i land med godt utbygd velferdssystem og behandlingstilbud i verdenstoppen. Men helsesystemene snakker ikke sammen, ikke engang innad i landene.

Tilgang på helsedata ved behandling av både akutte og kroniske sykdommer er avgjørende for riktig og effektiv behandling. Skal vi oppleve Norden som en region må vi oppleve at livet kan fortsette sømløst. Det må være like enkelt å flytte fra Stockholm til Sogndal som det er å flytte fra Bergen til Sogndal. Banksektoren har allerede gjort våre bankdata tilgjengelig, og Vipps har akkurat inngått avtale om nordisk samarbeid om denne konsumentløsningen.

Hva kan helsesektoren lære av den nordiske banksektoren for å sikre at vi allerede om ni år har like enkel tilgang til våre helsedata som til våre bankdata? Hva er hindringene og hva er fordelene med et nordisk samarbeid om helsedata?

Deltakere

  • Anders Tunold-Hanssen, prosjektleder, Nordic Interoperability Project
  • Duarte Marchand, nordisk leder, Takeda
  • Nard Schreurs, daglig leder, EHiN
  • Inga Godø, kundeansvarlig helse, Microsoft
  • Rasmus Malmborg, senior innovasjonsrådgiver, Nordic Innovation

Strømming

Arrangementet vil livestrømmes på denne siden fra onsdag 18. august klokken 09.00 i vinduet under:

Contacts

Rasmus Malmborg - Senior Innovation Adviser

Rasmus Malmborg

Senior Innovation Adviser
Rasmus has extensive international experience in complex project management, predominantly within health care system development. Prior to joining Nordic Innovation, Rasmus has been with LHL International for nine years and worked the last four years as CEO.

Twitter   Linkedin

Lena Henriksson - Head of Communication

Lena Henriksson

Head of Communication
Visionary change maker who believes in a good strategy. Combined communication and marketing expert with working experience from the broadcasting businesses Swedish Radio and UR. Walked from Media to Business and became responsible for marketing, corporate communication and PR in startups and institutes. Interested in making a difference with great communication.

Twitter   Linkedin