Panelet diskuterer deling av helsedata i Norden.

Arendalsuka 2021: Norden som pionér på helsedata?

– Får vi det til i Norden kan vi få det til i Europa, sa Nard Schreurs direktør for e-helse og CEO EHiN ved IKT-Norge.

For at det skal være like enkelt å flytte fra Bergen til Oslo som til Stockholm er en avhengig av et tettere samarbeid også innen helse. Sammen med Microsoft, Takeda, IKT-Norge og the Nordic Interoperability Project, diskuterte vår egen senior innovasjonsrådgiver Rasmus Malmborg hvordan vi kan få til et mer sammensveiset helsesystem for effektiv behandling i hele Norden.

Står ikke på tekniske løsninger

Mens helsesektoren ikke klarer å finne ut av hvordan vi kan dele helsedata lokalt og nasjonalt, har banksektoren utviklet brukervennlige og trygge løsninger for deling av sensitiv informasjon. Rasmus Malmborg påpekte at det allerede finnes helsedata tilgjengelig, men at vi ikke benytter oss av informasjonen. Dette kan være et stort tap for de nordiske landene, og kan føre til at andre interessenter enn det offentlige helsevesenet benytter dataene istedenfor.

– Andre aktører kan komme på banen, noe som kan føre til et todelt helsesystem, sa Anders Tunold-Hanssen, prosjektleder i Nordic Interoperability Project.

Duarte Marchand fra Takeda var også enig i bekymringen, og påpekte at ni av ti selskaper allerede benytter data i arbeidet. En effektiv deling av helsedata kunne ifølge han drastisk bedret helsetilbudet samtidig som det kutter kostnadene relatert til feilbehandling. Infrastrukturen er dessuten på plass, slik at det eneste som står i veien er endringer i regulering og i politikk.

Dette ble også bekreftet av Inga Godø fra Microsoft som understrekte at det tekniske allerede er der, også fra deres side, men i likhet med de øvrige paneldeltakerne etterlyser hun regulatoriske endringer. Det var også en av hovedkonklusjonene i Bridging Nordic Data-rapporten, som ble utgitt av Nordic Innovation i 2020 og gir et juridisk overblikk over muligheter og barrierer for bruk av helsedata i innovasjon og utvikling.

Rapporten kan du lese her

Nordisk plattform kan bli første steget på veien

For Microsofts Inga Godø var det viktig å understreke at en kan starte i det små og gradvis bygge opp trygge løsninger for deling av helsedata. Tunold-Hansen mener et godt sted å starte nettopp er Nordic Health and Medication Platform-prosjektet, som forsøker å lage en felles nordisk plattform for akkreditering av helseapper. Da kan en starte i det små med å kvalitetssikre og å finne løsninger på hvordan en håndterer dataen på lang sikt.

– Man jobber jo lokalt flere steder med deling av helsedata, men vi må tenke større, sa Anders Tunold-Hanssen

De nordiske landene taper mer på å ikke gjøre noe

Til tross for bekymringer om at sensitiv informasjon skal komme på avveie mener Inga Godø at det er større risiko knyttet til ikke å gjøre noe.

– Alt skal jo fungere og være super-trygt, men risikoen er mye større dersom vi ikke gjør noe. Det trenger ikke å være perfekt fra første stund, men vi må starte et sted, sa Godø.

Norden kan bli først i verden

Å endre praksis og å skape politisk vilje er dermed noe av det viktigste som skal til for å få i gang et tettere samarbeid omkring helsedata. Malmborg påpekte at utviklingen er positiv og at flere regjeringer i nordiske land ser ut til å se fordelene med et helsedatasamarbeid. Får en til et godt system for deling av helsedata på tvers av grensene kan Norden bli en pioner.

– Vi kan skape et bærekraftig system som kan ha positiv påvirkning på resten av verden, sa Duarte Marchand.

Les mer om våre programmer innen helse:

Life Science and Health Tech

Health, Demography and Quality of Life

Gikk du glipp av arrangementet? Se det her:

https://youtu.be/snLuYN6a9Lg

Se også våre øvrige debatter fra Arendalsuka på YouTube:

Mobilitet for alle: Bærekraftige og smarte mobilitetsløsninger som integrerer by og land

Norsk sirkulær strategi i et nordisk marked

Deltakere ved arrangementet:

  • Rasmus Malmborg, Senior innovasjonsrådgiver, Nordic Innovation
  • Inga Godø, Kundeansvarlig helse, Microsoft
  • Nard Schreurs, Direktør e-helse og CEO EHiN, IKT Norge
  • Duarte Marchand, Nordisk leder, Takeda
  • Anders Tunold-Hanssen, Prosjektleder, Nordic Interoperability Project

Contacts

Portrait Rasmus Malmborg

Rasmus Malmborg

Senior Innovation Adviser
Rasmus has extensive international experience in complex project management, predominantly within health care system development. Prior to joining Nordic Innovation, Rasmus has been with LHL International for nine years and worked the last four years as CEO.

Twitter   Linkedin