Vitalis

Register
Helseapp på mobil

Join us for the largest eHealth event in Scandinavia

Participate in the largest eHealth event in Scandinavia – get skills development, network with colleagues and participate in important discussions about the future of health care and how visions become reality.

Nordic Innovation will participate in the sessions:

Digital health apps under the umbrella of the Nordic Welfare Model (24 May, 13.34 - 14.05)

(language: English)

Increased use of Digital health apps could be - and can be - a large part of the answer to the challenges faced by the Nordic Welfare Model. However, this requires a systematic approach for the evaluation, distribution and activation of safe health apps, - not only for a care process but also for preventative care.

Since 2019, the Nordic Interoperability Project/N!P has addressed this issue on a Nordic-wide level and initiated the “fast track” project to help harmonize a common way of evaluating, distributing and activating digital health apps in the region, now named NordDEC (www.norddec.org).

Read more about this session

Delning av hälsodata - En lösning till Nordiska hälso- och sjukvårdsutmaningar (24 May, 15.30-17.00)

(language: Swedish)

Nordic Innovation har etablerat ett program för hälsa, demografi och livskvalitet som adresserar utmaningarna som hälso- och sjukvården i Norden står inför. Vårt välfärdsystem riskerar nämligen att fallera på grund av en växande andel äldre människor samt ökande mängder kroniska- och livsstilssjukdomar. Därför finns det ett akut behov av förändring, där nordiskt samarbete och delning av hälsodata är nyckelfaktorer.  

För att bistå med att bana vägen mot en god och jämlik framtida vård har Nordic Innovation sammanställt tre rapporter med fokus på nordiskt samarbete och delning av hälsodata, inklusive: 1) Det regulatoriska perspektivet gällande delning av nordisk hälsodata, 2) Användningsområden för hälsodata inom hälso- och sjukvården, och 3) Affärscase för delning av hälsodata i Norden. 

Detta evenemang nyttjar rapporterna samt en panel med experter för att presentera resultaten till publiken samt diskutera slutsatserna i panelen. För att säkra en bra diskussion med värdefulla insikter kommer paneldeltagarna ha en bred och djup bakgrund inom ämnet. 

Read more about this session

Citizens' health data - Nordic initiatives (23 May, 11.20-11.40)

(language: English)

With funding from the Nordic Council of Ministers a number of projects are underway as a part of the Nordic Vision 2030 goals; The Nordic region will become the most sustainable and integrated region in the world.

In this session, some of the Nordic projects will be briefly be presented and a reflection will be made on the assignments in view of the ongoing work within the European Health Data Space (EHDS).

Read more about this session

Contacts

Rasmus Malmborg - Senior Innovation Adviser

Rasmus Malmborg

Senior Innovation Adviser
Rasmus has extensive international experience in complex project management, predominantly within health care system development. Prior to joining Nordic Innovation, Rasmus has been with LHL International for nine years and worked the last four years as CEO.

Twitter   Linkedin