Arendalsuka 2019

13.08.2019 - 14.08.2019
12:00 - 00:00
Arendal, Norway
Habour in Arendal

Nordic Innovation will be at this year's Arendalsuka, Norway's political festival.

See the preliminary program below, and contact our advisers if you have any questions or wish to set up a meeting.

Program

Tuesday
13:00 - 14:00
Accenture
Hosted by Accenture

• Hvorfor er cirkulær økonomi relevant for næringslivet?

• Hvordan kan selskaper legge til rette for innovasjon og næringsutvikling med utgangspunkt i sirkulær økonomi?
Wednesday
08:00-10:00
Clarion Hotel Tyholmen
12:00 - 13:00
Nordens Telt

ABC for sirkulære kommuner
Hosted by Circular Norway

Final comment by Elís Benediktsson, Senior Innovation Adviser, Nordic Innovation


Digital North - Nordens Digitale Konkurransefortrinn?
Hosted by the Nordic Cooperation

Svein Berg, direktør, Nordic Innovation
Nikolai Astrup, (H), digitaliseringsminister
Bjørn Erik Thon, direktør, Datatilsynet
Petter-Børre Furberg, administrerende direktør, Telenor Norge
Ruth Astrid Sæter, møteleder Digital North - Nordens Digitale Konkurransefortrinn?

15:00 - 16:00
Nordens Telt
Slik kan Norden bli en av verdens mest sirkulære økonomier

Welcome by Svein Berg, Managing Director, Nordic Innovation

Moderator: Elisabeth Skarsbø Moen

The vision for the Nordics. Nordic Innovation's work with circular economy.
Talk with Marthe Haugland.

Tom van Oorschot, Ambassador of the Netherlands in Norway
What can the Nordics learn from the Netherlands? Presenting the Dutch approach to circular economy.

Jyri Arponen, Sitra
Finland's work with circular economy and their roadmap. What has happened and what are the next steps? Jyri Arponen will present Sitra's work and the aim to scale to a Nordic level.

Panel
Helene Fladmark, Eyde Cluster
Cathrine Barth, Circular Norway
Jyri Arponen, Sitra
Tarje Bjørgum, Abelia

Slik kan Norden bli en av verdens mest sirkulære økonomier

Norden er verdens 11. største økonomi. De nordiske landenes statsministre skal i løpet av august undertegne en erklæring om å gjøre regionen til en av verdens mest bærekraftige innen 10 år. Nøkkelen til å nå målet er blant annet å etablere en sirkulær økonomi i Norden. Nordic Innovation har derfor satt 60 millioner kroner til å fremme kjennskap og kunnskap om sirkulær økonomi og bygge nettverk mellom bedrifter, som kan finne sammen i lønnsomme økosystemer. For å få til det må selskapene finne hverandre og politikerne må samarbeide om å bygge ned regulatoriske hindringer og lage felles insentiver, slik at man kan etablere et nordisk marked.

Med dette arrangementet ønsker Nordic Innovation å vise bedrifter, politikere og samfunnsengasjerte mennesker, hvordan det kan gjøres og få innspill til måter å gjøre det på.

Nordic Innovation at Arendalsuka 2019

Svein Berg, Managing Director
Marthe Haugland, Senior Innovation Adviser
Elís Benediktsson, Senior Innovation Adviser
Lena Henriksson, Head of Communication
Frigg Harlung-Jensen, Communication Adviser

Contacts

Portrait Marthe Haugland

Marthe Haugland

Senior Innovation Adviser
Marthe combines her international experience with her knowledge of business development and innovation to promote Nordic cooperation within the circular economy. She belives Nordic cooperation can drive the systemic change and give Nordic companies a competitive edge going forward.

Twitter   Linkedin

Lena Henriksson

Lena Henriksson

Head of Communication
Visionary change maker who believes in a good strategy. Combined communication and marketing expert with working experience from the broadcasting businesses Swedish Radio and UR. Walked from Media to Business and became responsible for marketing, corporate communication and PR in startups and institutes. Interested in making a difference with great communication.

Twitter   Linkedin