Top navigation

Nordisk Marint Innovationsprogram

  • Published 01/06/2012
Målet med det marine innovationsprogram er, at gennem støtte til nordiske samarbejdsprojekter, styrke innovationen inden for den marine sektor, for at kunne øge fortjenesten og konkurrenceevnen i Norden.

Det bliver det marine erhvervsliv, der sætter dagsordenen for programmet, som tager udgangspunkt i sektorens behov for innovation, kompetenceudvikling og samarbejde.
     
Det er første gang, at nationale og nordiske innovationsaktører indgår et samarbejde af denne karakter i den marine industri. Målsætningen er at skabe et løft i industriens værdiskabelse gennem innovative projekter med økonomisk potentiale. Hjemmesiden marineinnovation.net skal fungere som en fælles kommunikationsplatform for alle involverede i projektet.

Betydelige økonomiske fordele

Den marine industri har stor økonomisk betydning for alle de nordiske lande. De har, i kraft af deres historie, placering og erhvervstraditioner, udviklet kompetencer af forskellig karakter i den marine sektor. Programmet blev indledt med en undersøgelse, der viste, at landene kan opnå store økonomiske fordele ved bedre at udnytte hinandens kompetencer og viden i den marine sektor, og ved at samarbejde om produktudvikling og produktion. Programmet vil fremme de nordiske virksomheders innovationsformåen og derved bidrage til udviklingen af en bæredygtig, miljøvenlig og effektiv industri, som vil stå stærkt i konkurrencen med resten af verden.

Deltagelse fra hele den marine sektor

Programmet omfatter alle de værdikæder, som bidrager til den marine industri på den ene eller den anden måde. Alle dem, der beskæftiger sig med udvikling og produktion af produkter fra havet, samt virksomheder, der leverer maskiner, teknologi eller anden service til den marine sektor, er inviteret til deltagelse i programmet. Fire fokusområder er blevet udpeget som værende de vigtigste i innovationsprogrammet; fiskeriudstyr, akvakultur, bearbejdning og sporing og biokemikalier.

En bred og aktiv deltagelse fra den marine industri er forudsætningen for innovationsprogrammets succes. Derfor er der planlagt flere aktiviteter for at mobilisere erhvervslivets deltagelse og udforme støtteprogrammer, som passer til virksomhedernes behov. Et sådant samarbejde mellem innovationsaktører og erhvervsliv vil skabe et grundlag for store forbedringer i udnyttelsen af Nordens forskellige ressourcer i marineindustrien.

Programmet administreres af Nordisk Innovation og udarbejdes i en tæt dialog mellem det marine erhvervsliv, NORA, AG-Fisk, Innovasjon Norge, AVS, Landbrugs- og fiskeriministeriet i Island, FødevareErhverv i Danmark og Fiskeriministeriet og Fiskvinnugranskning på Færøerne. Udover samarbejdet på nordisk plan har programmet en målsætning om at udforske mulighederne i et samarbejde med naboer i vest, bl.a. i Canada.

Effektiv kommunikation

Nordisk Innovation har nu åbnet hjemmesiden marineinnovation.net. Her vil programmets vigtigste fremskridt og konklusioner blive præsenteret. Siden vil desuden blive anvendt som et samlingssted for oplysninger om igangværende projekter, andre aktiviteter og finansieringsmuligheder.

Hjemmesiden vil understøtte projektets tre forskellige faser. Første fase har til formål at skabe kontakt mellem virksomheder og organisationer, som arbejder med forskning, produktudvikling og finansiering i den marine sektor. Projektets anden fase fokuserer på, hvordan branchens generelle arbejdsbetingelser i Norden kan forbedres, mens tredje fase omfatter udviklingen af konkrete projekter med deltagelse fra nordiske virksomheder.

Hjemmesiden bliver et vigtigt værktøj i forsøget på at opbygge en øget viden om sektorens aktiviteter, både på nordisk- og nationalt niveau, og derved optimere udnyttelsen af de synergier, som et øget nordisk samarbejde fører med sig.