Top navigation

Vi søker jurist til Nordisk Senter

  • Published 29/10/2012
NB! **** SØKNADSFRIST UTLØPT! **** Nordisk senter består av Nordforsk, Nordisk Innovation og Nordisk energiforskning. Organisasjonene er samlokalisert i Oslo og er underlagt Nordisk Ministerråd.

Mer om våre organisasjoner på www.nordforsk.org og www.nordicinnovation.org

 

Nordisk senter ønsker å styrke sin juridiske kompetanse og ønsker å knytte til oss en jurist.

 

Som jurist på Nordisk senter vil du få ansvar for å kvalitetssikre våre kontrakter og avtaler og våre prosesser omkring offentlige anskaffelser. I tillegg vil du jobbe med EU-prosjekter og noe arbeidsrett. Du vil også kunne bli tillagt andre saksbehandlingsoppgaver i våre organisasjoner.

  • Du er metodisk og systematisk, planlegger fremover, er samarbeidsorientert og trives i et hektisk, men trivelig miljø. 
  • Du setter deg raskt inn i komplekse problemstillinger og vil raskt kunne gi et overblikk over de viktigste elementene i saken.
  • Du vil fordele din tid mellom Nordforsk og Nordisk Innovation og vil også, etter avtale, utføre oppgaver for Nordisk Energiforskning.
  • Du er utdannet jurist og har kanskje 2-3 års erfaring fra offentlig eller privat virksomhet.
  • Du har gode kommunikasjonsevner og liker å ha mange baller i luften samtidig.
  • Du snakker norsk og engelsk flytende.

Vi kan tilby en spennende stilling i et interessant og utviklende arbeidsmiljø med kollegaer fra samtlige nordiske land, og med kontaktflate mot sentrale miljøer i Norden og EU. Stillingen byr på selvstendige arbeidsoppgaver og mulighet for å påvirke Nordisk senters videre utvikling innenfor området.

 

Lønn etter avtale i henhold til statens lønnsregulativ. Åremålsstilling på to ganger fire år.

 

NB! **** SØKNADSFRIST UTLØPT! ****

 

For mer informasjon kontakt:

Personal- og organisasjonssjef Kari Winquist, k.winquist@nordicinnovation.org, (+47) 99 70 04 12 eller økonomisjef Mikael Heimonen, mikael.heimonen@nordforsk.org, (+47) 48 12 84 36.