Top navigasjon

Suksess for Nordisk Industrifonds konferanse

  • Publisert 06.03.2002
  • Sist oppdatert 20.05.2011

Frontpage report

"The Future for Nordic food innovation"
Stockholm, 28.-29. januar 2002

Hvordan skal vi gjennvinne forbrukerens tillit til mat? 
Hvordan skal vi best utnytte den nordiske matkulturens fordeler?
Hva er hemeligheten bak et sterkt varemerke?

Disse og andre spørsmål ble diskutert på avslutningskonferansen til Nordisk Industrifonds forskningsprogram for næringsmiddelindustrien – NordFood – som ble avholdt 28-29 januar i Stockholm. På konferansen var både politikere, forskere og industrien representert og tilbakemeldingen var meget positiv.

Konferansen var delvis finansiert gjennom EU`s 5. rammeprogram "Quality of life"

Se under for en lengre rapport fra konferansen