Top navigasjon

Strategisk sourcing og leverancenetværk

 • Publisert 06.03.2004
 • Sist oppdatert 20.05.2011
Baggrunden for projektet er behovet for, at sætte fokus på strategisk sourcing og netværksorganisering, der er to af de helt centrale komponenter i fremtidens virksomheder.

Frontpage report

To overordnede spørgsmål er centrale for fremtidens virksomheder:

 1. Hvordan kan virksomhederne blive bedre til at identificere deres kernekompetencer og bruge viden om kernekompetencer strategisk sourcing i virksomheden?

 2. Hvorledes organiserer virksomheden sine aktiviteter i strategiske netværk mellem leverandører, kunder og andre virksomheder?

Målbare succeskriterier

  • Casebeskrivelse fra hvert af de deltagende lande

   

  • Metoder og værktøjer til analyse og fastlæggelse af virksomheders kernekompetencer og formulering af sourcingstrategi, samt til gennemførelse af en sourcing proces

   

  • Metoder og værktøjer til formulering af strategi for leverancenetværk og identifikation af netværkskandidater, samt til gennemførelse af netværkssamarbejdet, herunder ledelse og løben-de udvikling af netværket

   

  • Metoder og værktøjer dokumenteres i form af en uddannelse for målgruppen. Uddannelsesmaterialet foreligger på lokalsproget samt engelsk

   

  • Uddannelsen etableres som fjernundervisning

   

Resultater

 

 

Udviklingen har afstedkommet, at der er kommet større fokus på virksomheders og industriers kernekompetencer relateret til at skabe innovative konkurrencefordele. Kernekompetencer er udtryk for de mangeartede videntyper og aktiviteter, virksomheder skal organisere for at kunne konkurrere på markedet. Disse kompetencer kan være viden om og udnyttelse af proces- og produktteknologier, menneskelige ressourcer, logistik, markedsføring, organisation, innovation, ledelse mm.

 

 

Det er kun få virksomheder, der har et overblik over, hvor de faktisk kan anvende deres kompetencer i andre brancher og/eller på andre markeder end der, hvor de agerer nu. Fremtidens virksomhed vil imidlertid sætte fokus på dens portefølje af kompetencer - i højere grad end på produkterne. Der er imidlertid tale om meget komplekse beslutningsprocesser med betydelige problemstillinger omkring selve sourcingprocesserne og den efterfølgende vedligeholdelse af det etablerede leve-rancenetværk, så virksomhederne oplever derfor et stadig stigende behov for gode metoder og værktøjer, der på et operationelt plan kan understøtte deres bestræbelser på disse områder.

 

 

Undersøgelsen viser, at virksomhederne i et vist omfang er i gang med at outsource centrale områder. Som en af virksomhederne kommenterer: ”outsourcing er ikke et may be … det er et must for at overleve!”. Virksomhederne oplever imidlertid en række barrierer i forbindelse med proces-sen. Disse er specielt manglende viden om forløbet, manglende metoder og værktøjer, intern modstand og risiko for at give afkald på ekspertise.

 

Prosjekttid: 01.01.2001 - 01.12.2003

 


Abonner på vårt nyhetsbrev

Prosjektdeltakere