Top navigasjon

Om oss

 • 21.03.2011 Om Nordisk Innovation

  Nordisk Innovation er en nordisk institusjon som jobber for å stimulere til handel og innovasjon på tvers av landegrensene. Organisasjonen er underlagt Nordisk ministerråd og er en sentral aktør i implementeringen av det nordiske partnerskapsprogrammet for handels-, industri- og innovasjonssamarbeid.
 • 30.11.2017 Board members

  Nordic Innovation's board members are selected by the five Nordic governments. The chair of the board is an alternating position. Board meetings are held four times a year and representatives from Nordic Council of Ministers and Nordic Innovation are present at all meetings.
 • 01.01.2017 Logo

  Our logo is the basis for Nordic Innovation's graphic profile. It expresses a close and professional connection with the Nordic Council of Ministers.
 • 08.04.2015 Ledige stillinger

  Her finner du informasjon om jobbmuligheter i Nordic Innovation.
 • 03.08.2012 Privacy

  Nordic Innovation's privacy and data protection policy.
1