Top navigasjon

Velferd og Arktis i fokus på temasesjonen

  • Publisert 20.04.2012
Under Nordisk råds temasesjon på Island i slutten av mars ble blant annet den nordiske velferdsmodellen og arktiske spørsmål diskutert.

Under Nordisk råds temasesjon på Island i slutten av mars ble blant annet den nordiske velferdsmodellen og Arktis diskutert.

 

Diskusjonen om den nordiske velferdsmodellen viste tydelige ideologiske motsetninger. Les mer om diskusjonen på Norden.org.

 

Også Arktis skapte engasjement, og det var beredskapen i forhold til ulykker i de sårbare i arktiske områdene som var i fokus. Det ble blant annet foreslått å utvikle en nordisk strategi, finansministerne ble oppfordret til å komme på banen og det  ble ytret en redsel for at det blir rovdrift på naturressursene i området.

 

Norden.org har en fyldig dekning av debatten om Arktis:

 

Nordisk strategi for Arktis – for menneskene, miljøet og sikkerheten

Nordisk råd vil ha finansministrene på banen for å styrke sikkerheten i Arktis

Rovdrift på ressursene i Arktis må motvirkes

 

 

 

Nordisk strategi for Arktis – for menneskene, miljøet og sikkerheten