Top navigasjon

Tjänsteinnovation i rampljuset på paneldebatt

Nordic Innovation's Jørn Bang Andersen (no. 2 from the right) in a panel debate at the Nordic Innovation Summit 2011 in Oslo.
  • Publisert 15.09.2011
  • Sist oppdatert 05.10.2011
Nordiska företag bör ha en större fokus på tjänsteinnovation. Det var en av slutsatserna i paneldebatten på Nordic Innovation Summit i Oslo.

- Innovation bör i högre grad handla om att uppfylla kundens behov än att utveckla en produkt, säger Vincent Wego Fleischer, divisionsdirektör för strategi och kommunikation på Innovasjon Norge.

 

- Vi måste arbeta på att utveckla nya teorier och modeller för tjänsteinnovation som är enkla för företag att använda, samtidigt som innovation bör bli en naturlig del av företagskulturen, påpekar Peder Inge Furuseth, innovationsforskare på BI.

 

Jonas Kjellstrand, strategisk rådgivare på SAS Institute, är även han inne på samma bana.

 

- Det handlar inte om vara med i spelet, utan att vara den som definierar spelet. Innovation har ingenting med teknologi att göra, men teknologin kan däremot vara med till att lösa bestämda problem.

 

Anne Kjersti Fahlvik, divisionsdirektör för innovation på Forskningsrådet i Norge, lyfter fram forskningens roll, det vill säga möjligheten att använda forskning och forskningsmetodik inom innovationsområdet.

 

- Det finns en större kapacitet som bör kunna utnyttjas. Tjänsteinnovation är ett av de områden vi inte är tillräckligt bra på, men vi vill och kan bli bättre.

 

Vincent Wego Fleischer betonar också den ökande konkurrensen från öst.

 

- Indonesien är en spännande marknad och snart blir Afrika en kontinent att räkna med. Politisk styrning har en enorm betydelse, det som sker i Washington i ögonblicket förlamar utvecklingen. För att främja innovationen måste näringslivet, högskolor och den offentliga sektorn arbeta aktivt, säger han och understryker även vikten av ett nordiskt samarbete.

 

Jørn Bang Andersen, senior innovationsrådgivare på Nordic Innovation, menar att det generellt bör vara mindre nationell fokus på innovation.

 

- Hur mycket förstår de offentliga innovationsorganisationerna egentligen den privata sektorn? Det enskilda företaget glöms lätt bort. Man bör fråga sig om det kanske är bättre att vara världens bästa inom ett visst område i stället för att prata om världens bästa land?

 

Jørn Ellefsen, konsernchef i Comperio och representant för näringslivet, anser att företag måste bli bättre på att dela erfarenheter och idéer med andra företag i samma bransch. Han påpekar också att det ofta är för krävande för företagen att be om hjälp till att vara innovativa.

 

- Det borde inte vara så många krav på diverse ansökningsprocesser, utan i stället en större tillit till att företagen själva vet bäst vad de kan och vad de vill, samt en kvalificerad hjälp till att nå dessa mål.