Top navigasjon

Petter Planke - Suksess med tomflasker og ustabil trening

Foto: Crestock
  • Publisert 28.09.2011
  • Sist oppdatert 05.10.2011
Å være gründer er berikende, men du blir ikke nødvendigvis rik, sier Petter Planke, seriegründeren som blant annet står bak panteselskapet Tomra og treningsselskapet Redcord.

Planke har over 50 år erfaring som gründer, og han mener det er tre ting potensielle gründere må spørre seg selv om før de følger i hans fortspor.

 

- Hva man vil oppnå, hva det skal koste, og så må de bestemme seg for å akseptere nederlaget på forhånd, dersom det tross all innsats likevel skulle komme. Da kan de bruke all energien på det positive og slipper tanken på at det kan gå galt, fordi de allerede har vurdert og akseptert hvor mye de er villig til å risikere for å nå sitt mål.

 

Druknet i tomflasker

Det var store verdier på spill da han etablerte Tomra sammen med broren på 1970-tallet.

 

- Da det sto på som verst hadde vi tre pantsatte hus og jeg satt med selvskyldnergaranti. Samtidig var vi rimelig trygge på at vi uansett ville lande med beina på jorden. Vi hadde skapt en unik løsning med stort potensial. Som en nødløsning beregnet vi at kunne solgt virksomheten og patentene og kommet rimelig helskinnet fra det.

 

Plankes første virksomhet, lanseringen av selvklebende etiketter i Norge, fant sted allerede i 1958, men det var først med lanseringen av Tomra i 1972 at han satset på egen produksjonsvirksomhet. Bakgrunnen var en henvendelse fra en frustrert kjøpmann som druknet i tomflasker. Målet var å gjøre det populært å returnere flasker, samtidig som butikkene skulle kunne konsentrere seg om å selge varer og slippe å kjøpe tomflasker. Resultatet ble avansert teknologi for en miljøvennlig løsning på et problem.

 

Godt kontaktnett og gode salgsresultater hadde gitt selvtillit og lyst til å skape egenvirksomhet, sammen med en kreativ bror som jobbet i SINTEF og en positivt innstilt kone med handelsbakgrunn.

 

- Med Tomra vi fant en unik og meningsfull ide uten etablerte konkurrenter. Et hull i markedet ble til et hull i veggen. Ideen var så god at vi etter hvert klarte å skape en ny bransje med vår bedrift. Tomra har i dag en internasjonal markedsandel på over 70 %.

 

Vanskelig å erobre Sverige fra Norge

I dag er Tomra verdensledende innen panteautomater, og Planke har opp gjennom årene jobbet mye nordisk.

 

- For å lykkes nordisk er man avhengig av nærvær. Det er vanskelig å erobre Sverige fra Norge. Man må være tilstede, og i Tomra lyktes vi gjennom å etablere egne selskaper.

 

Nordic Innovation har gjennom Grensehindringsforumet jobbet med mulige løsninger for en felles panteordning i Norden. Målet var at et felles nordisk pantesystem skulle fungere som en modell for et felles EU/EØS system. En rapport utarbeidet av Jan Rehnberg, konsulent og tidligere direktør for Returpack Svenska, konkluderte med at et felles nordisk pantesystem manglet støtte. Per i dag er det ingen løsning på plass, men det arbeides fortsatt med et felles nordisk system.

 

Japanere på hjemmebesøk

I dag jobber Planke med Redcord, tidligere Nordisk Terapi, som er en kompetansebasert helsevern bedrift. Bedriften ble etablert i 1991, og ideen fikk han fra en oppfinner. Den traff han bokstavelig talt midt i ryggen i form av en prolaps og 20 år med tilbakevendende ryggplager.

 

Muskel- og skjellettlidelser er årsak til 43 % av sykefraværet og rundt en tredjedel av uføretrygdede. Samtidig får denne typen lidelser bare 6 % av forskningsmidlene. Planke mente det var et stort behov for både nytenkning og ikke minst langsiktighet i behandlingen. Han så ikke poenget med 12 behandlinger hos fysioterapeut, og så tilbake igjen til behandling om 6 måneder, som ofte er det som skjer.

 

- I ettermiddag får vi besøk av japanske helseinstitusjoner som skal se på hvordan vi med Redcord hjelper folk til å klare seg selv. De kommer hjem til meg for å se på hvordan jeg bruker Redcord i det daglige for å bli kvitt plagene etter en prolaps, uten å få de ubehagelige tilbakefallene.

 

Ustabilitet gir resultater

Det var en lang vei fra ide til gjennombrudd for Redcord. I dag har datterselskap i Tyskland, Sverige og USA og en omsetning på 40 millioner kroner.

 

- Det er stor treningsverdi i å trene ustabilt. Et av barnebarna mine er blitt veldig interessert. Han er 17 år og junior norgesmester i turn. For å unngå skader bruker han spesifikk stabilitetstrening, og hvis han merker noen tendenser til skader kommer han på klinikken vår, får øvelser og fortsetter med dem hjemme til problemene er borte.

 

Redcord har både klinikk i Arendal og på Lysaker som fungerer som kompetanse- og kurssenter. Kompetanseutvikling er viktig, men på tross av gode resultater har det vært lite gjenhør hos det offentlige.

 

- Det offentlige har full kontroll på helsesektoren. De utdanner personell, bestemmer drifttilskudd, refusjoner og takster. Dessuten er de en dominerende kunde og deler ut forskningsmidlene.

 

Mindre fokus på risiko

Planke er også kritisk til innovasjonskulturen i Norge. Han beskriver den som kortsiktig, helten er den som tjener mye og raskt. Det er lite fokus på langsiktig industribygging i venturekapitalmiljøet, og aksjonærenes avkastning er det uttalte målet. For at samfunnet skal bidra til å styrke innovasjonen mener har at det i større grad må vurdere unikhet og potensialet, ikke bare risiko. Samtidig må det tenkes langsiktig, både blant aksjonærer og i det offentlige.

 

Planke er glad for at han våget å stase som gründer og leve med usikkerheten.

 

- Noen penger er gøyere å tjene enn andre. For meg har det vært viktig å skape verdier, ikke bare penger, avslutter Planke.