Top navigasjon

Stor fokus på gränshinder under Nordiska rådets session

  • Publisert 01.11.2011
En nordisk ombudsman för gränshinderfrågor skall bidra till att lösa existerande gränshinderproblem i Norden.

Bilde av forsiden til Hallå Nordens rapport "Historien om Jyrki och Jòhanna".Det var ett av de förslag som lades fram på debatten om gränshinder som arrangerades av informationstjänsten Hallå Norden i förbindelse med Nordiska rådets session i Köpenhamn. Andra förslag var ett ökat nordiskt samarbete på EU-nivå samt krav till varje enskild regering att lösa ett bestämt antal gränshinder varje år.

 

- Samtidigt bör man fokusera på ett ökat nordiskt samarbete vid implementering av EU-regler implementeras, så att det inte införs nya gränshinder i Norden vid implementeringen, säger Kari-Ann Thon Kristiansen, senior innovationsrådgivare på Nordic Innovation.

 

Detta underströks även flera gånger i den debatt som följde efter statsministrarnas redogörelser under det nordiska toppmötet den 1 november.

 

Hallå Nordens debatt inleddes med den sorgliga historien om finska Jyrki och isländska Jóhanna, en fiktiv historia om juridiska och administrativa problem som man kan stöta på när man flyttar mellan de nordiska länderna.

 

Ordförande för Nordiska ministerrådets Gränshinderforum, Ole Norrback, sade att många upplever liknande problem som dem som beskrivs i historien, om än i mindre grad.

 

Christian Jervelund från det danska analysföretaget Copenhagen Economics presenterade resultat från en undersökning som företaget har fått i uppdrag att utföra av Gränshinderforum, och som handlar om vilken ekonomisk betydelse gränshinderproblemen har för de nordiska samhällena. Enligt undersökningen innebär gränshinder enbart i Öresundregionen en miljardförlust för samhället varje år.

 

- Förutom de stora kostnaderna så hämmar gränshindren också möjligheterna till innovation och företagsutveckling på tvärs av de nordiska gränserna, säger Thon Kristiansen.

 

Gränshinderforum inrättades på initiativ av de nordiska statsministrarna och skall undanröja handelshinder i Norden. Forumets arbete bygger på en konstruktiv dialog med ländernas politiska och administrativa organ med syfte att underlätta tillvaron för enskilda nordiska medborgare och företag.

 

Nordic Innovation utgör tillsammans med Nordiska ministerrådet en del av sekretariatet för Gränshinderforum, och jobbar med gränshinder i näringslivet som berör varor, tjänster och kapital. Exempel på hinder som Nordic Innovation och Gränshinderforum har fokuserat på de senaste åren är norsk auktorisation för yrkesutövare från andra nordiska länder, gränsöverskridande investeringar och byggmaterialsdirektiv.