Top navigasjon

Rekruttering gjennom problemløsning

  • Publisert 15.11.2011
Færre og færre studenter søker jobb i den maritime næringen, og for å sikre fremtidig rekruttering arrangerer prosjektet ”Nordic Marine Marketing” en bootcamp for nordiske studenter.

Studentene som deltar på bootcampen skal i løpet av en uke løse en problemstilling som er relevant for de marine næringene i de nordiske landene. Den skal arrangeres på Færøyene, og det skal lages en film som vises på ulike universiteter i etterkant.

 

Får gjøre noe

- Vi valgte Færøyene fordi de har sterke bånd til det marine, så å si alle som bor der er kjent med næringen. Dessuten er det en opplevelse i seg selv å være der, forklarer Kristján Freyr Kristjánsson, leder for det islandske entreprenørsenteret Innovit.

 

Bootcampen er åpen for studenter fra ulike fagområder, ikke bare de tradisjonelle ingeniørretningene, men også fra samfunnsvitenskap og humaniora. Det viktigste er at de ønsker å bli bedre kjent med den marine næringen. Gjennom samarbeid i tverrfaglige team skal studentene komme opp med nye løsninger. De skal få gjøre noe, ikke bare høre om det.

 

Utgjør en forskjell

- Vi ønsker å utvide horisonten til deltakerne og inspirere dem, sier Kristjánsson.

 

Han mener at den marine næringen tradisjonelt har vært forbundet med vond lukt, men prosjektet ønsker å endre på dette.

 

- Målet er at studentene skal få øyene opp for mulighetene som finnes i den marine næringen. I dag er det mange utfordringer å løse og nye ideer å implementere. Studenter som velger en marin karriere får innflytelse og utgjør en forskjell.