Top navigasjon

Prosjektledere/innovasjonsrådgivere 2-4 stillinger

 • Publisert 13.11.2012
NB! **** SØKNADSFRIST UTLØPT! **** Nordisk Innovation søker nye medarbeidere. Er du interessert i å fremme innovasjon, løse handelshindre i Norden og styrke Nordisk konkurransekraft og vekst, kan dette være arbeidsplassen for deg.

Vi ønsker nye medarbeidere med erfaring fra følgende områder:

 • Innovasjonssystemene og innovasjonspolitikken i Norden og EU
 • Innovasjonsarbeid innenfor privat næringsliv
 • Offentlig forvaltning, eksempelvis fra et departement eller myndighetsorgan
 • Planlegging, gjennomføring og oppfølging av internasjonale prosjekter
 • Gruppeledelse og teamledelse
 • Utlysning av midler og evaluering av prosjektsøknader

 

 

Blant arbeidsoppgaver som kan bli dine er:

 • Identifisering, forankring og gjennomføring av nordiske samarbeidsprosjekter
 • Utvikling av Nordiske satsninger i et internasjonalt rammeverk
 • Fremskaffelse materiale, analyser og rapporter
 • Prosjekt- eller programledelse
 • Sekretariatsarbeid for sentrale interessenettverk

 

 

Vi ser for oss at du har:

 • Akademisk bakgrunn, gjerne på masternivå
 • Erfaring fra prosjektledelse
 • 3-5 års arbeidserfaring fra et av de relevante områdene
 • Gode kommunikasjonsevner, snakker og skriver minst ett skandinavisk språk og engelsk flytende

 

Du er effektiv, samarbeidsorientert og trives i et hektisk, men hyggelig miljø. Du har ideer og evner å overbevise andre.

 

Du må kunne dokumentere relevante resultater fra tidligere arbeidsforhold.

 

Vi kan tilby en spennende stilling i et interessant og utviklende arbeidsmiljø med kollegaer fra samtlige nordiske land, og med kontaktflate mot sentrale miljøer i Norden og internasjonalt. Stillingen byr på selvstendige arbeidsoppgaver og mulighet for å påvirke institusjonenes videre utvikling innenfor området. Noe reisevirksomhet må påregnes. Lønn etter avtale i henhold til statens lønnsregulativ. Åremålsstilling på fire år med eventuelt forlengelse til maksimalt 8 år.

 

NB! **** SØKNADSFRIST UTLØPT! ****

 

For mer informasjon kontakt personal- og organisasjonssjef Kari Winquist, k.winquist@nordicinnovation.org, mob +47 99700412 Søknad sendes til info@nordicinnovation.org innen 1.12.2012