Top navigasjon

Potensial for mer nordisk innovasjon

  • Publisert 02.09.2011
Det er gode muligheter for mer innovasjonssamarbeid over landegrensene i Norden, sier administrerende direktør for Nordic Innovation, Ivar H. Kristensen, under en konferanse om grenseoverskridende innovasjon.

- Hvis vi er opptatt av å få til vekst gjennom innovasjon er nordisk samarbeid en god vei å gå, sier Kristensen under debatten om hvordan Svensk-Norsk innovasjonssamarbeid kan lykkes i forbindelse med konferansen ”Innovasjon over alle grenser” på Voksenåsen i dag.

 

Norden er en liten region hvis vi ser på innbyggertall, men økonomisk er det en sentral aktør som verdens 10. største økonomi. Handel innad i regionen er svært viktig, og for Norge er Sverige den viktigste handelspartner, og motsatt for Sverige. Derfor er grenseoverskridende innovasjon et viktig tema.

 

- For å få til mer innovasjon er vi nødt til å legge til grunn en bred forståelse av innovasjonsbegrepet, slik at vi utnytter alle mulighetene og ikke bare klassiske produktinnovasjoner, sier Kristensen.

 

Under samme konferanse holdt senior innovasjonsrådgiver Hans Christian Bjørne foredrag om såkorns- og vekstkapital i Norden.

 

I foredraget fortalte han om Nordic Innovations prosjekter innen feltet, som skal bidra til erfaringsutveksling, tettere nordisk samarbeid på tvers av landegrenser, samt legge til rette for at private og strategiske investorer får større appetitt på tidligfaseinvesteringer.

 

- Skal nordiske ideer bli til vekstbedrifter som lykkes internasjonalt, må vi få til et integrert nordisk risikokapitalmarked med spesialiserte fond, kompetente investorer og risikokapital tilgjengelig i alle utviklingsfaser, sier Bjørne.

 

Last ned Kristensens innledning og Bjørnes foredrag ”Innovations(risiko)kapital—Seed og venture i Norden” fra Slideshare.