Top navigasjon

Nye websider lansert

  • Publisert 17.03.2011
Nå er nye nordicinnovation.org på plass. Vi har jobbet iherdig gjennom 2010 med å skape den ultimate plattformen for innovasjon, handel og samarbeid i Norden. I tillegg er det skapt full integrering mot relevante sosiale medier. Resultatet: Surf og finn ut selv!

- Dette har vært en lang og grundig prosess, men det har det absolutt vært verdt, sier kommunikasjonssjef i Nordic Innovation Centre, Melita R. Hasle. Hun har ledet arbeidet sammen med prosjektleder og senior kommunikasjonsrådgiver Gaute Rossnes.

 

- Da vi startet denne prosessen anså vi det som helt nødvendig å starte nedenifra og bygge stein på stein. Både vi og våre brukere ønsket oss en webside som skulle fungere som noe langt mer enn en informasjonsplattform. Tilgjengeliggjøring av informasjon er svært viktig, men vel så viktig er det å legge til rette for dialog og interaksjon. Derfor var den første viktige milepælen for oss å få på plass et skikkelig CRM-system for en bedre håndtering og dialog med våre interessenter, sier Rossnes.

 

Brukeren i sentrum
Dette systemet er nå integrert med de nye websidene, noe som gjør det langt enklere å for eksempel sende ut nyhetsbrev, skreddersy informasjon til utvalgte grupper, bidra til å skape nettverk, med mer. Videre er det gjort omfattende analyser og brukerundersøkelser, for å avdekke behov og ønsker hos de som besøker websidene til Nordic Innovation Centre.

 

- Brukerne våre har stått i sentrum gjennom hele denne prosessen. Det er de som har vært den viktigste kilden til utviklingen av våre nye sider, sier Hasle. De har også hjulpet oss med å avgjøre hvilke sosiale medier vi skal være tilstede i.

 

Nordic Innovation Centres tre strategiske målsetninger: Stimulere innovasjon, bryte barrierer og bygge relasjoner, har også vært helt sentrale i den nye strategien for web og digitale kanaler.

 

- Det er de tre målsetningene som utgjør premissene for funksjonaliteten til våre nye websider og vår tilstedeværelse i sosiale medier. Det er denne opplevelsen vi vil gi de som besøker oss, sier Hasle.

 

Et nordisk språkperspektiv
Nordic Innovation Centre har et multinasjonalt og flerspråklig engasjement. Dette gjelder også for organisasjonens kommunikasjon.

 

- Når vi nå lanserer våre nye websider, har vi derfor gått langt for å møte våre brukere på en måte som er enkel og tilgjengelig. Derfor presenterer nettstedet en struktur med informasjon på alle de fem nordiske språk i tillegg til engelsk. Dette gjenspeiles også i vårt nye nyhetsbrev. Selv om noen artikler kun vil være tilgjengelig på et skandinavisk språk, håper vi å nå ut til et bredere publikum ved korte artikkelpresentasjoner i vårt nyhetsbrev på engelsk. På denne måten kan en få et inntrykk av hva vi finner viktig selv om selve artikkelen ikke er tilgjengelig på engelsk, sier Halse.

 

 

I slike tilfeller vil, ifølge kommunikasjonssjefen, ingresser bli merket med symbol for skandinavisk språk, så ingen trenger å laste inn en artikkel de ikke kan lese. Heldigvis snakker alle i Nordic Innovation Centre engelsk, og vil derfor gledelig bidra om det oppstår behov blant brukerne for mer informasjon om et tema som kun eksisterer i ett av de skandinaviske språkene.

 

Ny drakt
Men foruten nye funksjoner og et flerspråklig engasjement på web, har Nordic Innovation Centre også ikledd seg nye drakt.

 

- Parallelt med webprosessen, har vi også utviklet en helt ny grafisk profil. Den visuelle profilen består av sentrale grafiske elementer som sammen utgjør vår visuelle identitet. Sammen skal disse kommunisere og understreke vår rolle som møteplass og pådriver for nordisk innovasjonssamarbeid, sier Hasle.

 

I tråd med ny virksomhetsstrategi
I desember 2010, ble ny virksomhetsstrategi vedtatt av Nordic Innovation Centres styre, og i mars 2011 skal ny kontrakt med Nordisk Ministerråd (NMR) signeres.

 

- Ny strategi og kontrakt er tatt særlig hensyn til i arbeidet opp mot lansering. Det har vært svært viktig for oss at vår nye profil og våre nye websider henger godt sammen med de formelle målsetningene og føringene som er fastsatt av vårt styre og NMR. Vi sørger derfor nå for å visualisere og kommunisere gjennom designprofilen og alle våre kommunikasjonsaktiviteter, våre nye mål. Du som bruker skal kunne lese, høre og se, at vi fokuserer enda mer på vår kjernekompetanse; nemlig innovasjon, sier Hasle.

 

Nå har hun en brennende oppfordring til alle lesere:

 

- Besøk sidene våre, følg oss på Twitter, delta i dialog, kommenter rapporter, meld deg på konferanser, og ikke minst; vær en del av det nordiske innovasjonssamarbeidet du også, avslutter Hasle engasjert.

 

Abonner på vårt nyhetsbrev

Relatert innhold

Kontakter