Top navigasjon

Noen centimeter koster 1,4 milliarder i året

  • Publisert 30.03.2012
En svensk mann som jobber i Norge mister fedrekvoten sin fordi kona bor i Sverige. En svensk kvinne bosatt i Norge mister retten til studiestøtte fra både Norge og Sverige fordi hun har flyttet litt frem og tilbake over grensen. Grensehindrene lever dessverre i beste velgående mellom de nordiske landene.

Det er ikke bare enkeltpersoner som påvirkes av grensehindre i Norden, næringslivet møter også utfordringer. Bare en slik ting som ulike regler for trappehøyder, dørbredder og standarder for baderom i de nordiske landene koster samfunnet mer enn 1,4 milliarder kroner årlig. Dette viser en studie av reglene rundt trehus gjennomført på oppdrag av Nordisk innovasjon.

 

Forskjeller i nasjonale byggeregler fungerer som grensehindre i Norden, og begrenser i følge Boligprodusentenes Forening husprodusenter som har import- og eksportaktiviteter. En liten forskjell i for eksempel dimensjoner kan få konsekvenser for både innkjøp og lager, konstruksjon og produksjon. Dette påvirker i sin tur kostnader, gjennom ekstra materiell og arbeid som trengs for hver liten forskjell mellom husene.

 

Nordiske politikere vil at det skal være enkelt å flytte rundt i Norden. De arbeider for at man skal kunne drive næringsvirksomhet på tvers av grensene. Barrierene som står i veien for personer som vil jobbe og studere, eller virksomheter som ønsker å handle over grensene i Norden, står derfor på agendaen i samtlige nordiske parlamenter i april.

 

Som opptakt til grensehinderdebatten i Stortinget 24. april, hvor Regjeringen innleder med en redegjørelse, inviterer Nordisk råds delegasjon til seminar torsdag 12. april klokken 13.00-15.00 i Auditoriet i Stortinget.

 

Seminaret arrangeres i samarbeid med Norden i Fokus, Foreningen Norden, Grensehinderforum, Hallo Norden og Nordisk innovasjon.

 

Det serveres kaffe fra klokken 12:45.

 

Tid og sted: Torsdag 12. april 2012 klokken 13- 15 i Auditoriet, Stortinget.

 

Kontakter

 

Silje Bergum Kinsten

 

E-post silje.kinsten@stortinget.no