Top navigasjon

Minister Lidegaard: Den grønne udvikling udgør et kæmpe potentiale for Norden

Minister Martin Lidegaard deltager på Nordic Built Arena i februar.
  • Publisert 16.02.2012
Interview med den danske klima-, energi-, og bygningsminister Martin Lidegaard om det nordiske samarbejde, grøn vækst og det danske EU-formandsskab.

1. Hvad mener ministeren om Nordens muligheder for at indtage en ledende position i arbejdet med at fremme grøn vækst?

 

Norden har i udgangspunktet gode forudsætninger for at være ledende inden for grøn vækst. Vi har vigtige og store naturressourcer (vand, biomasse, vind ...). Vi er pionerer inden for miljø-, klima- og energiområdet – bland andet er vi nogle af de første i verden til at indføre miljølovgivning og CO2-afgifter. Vores befolkning, Nordens forbrugere, har udvist en høj grad af miljøbevidsthed. Og selvom vi er små, er vi åbne og tilpasningsdygtige økonomier med høje uddannelses- og indkomstniveauer, og nordiske virksomheder er i dag i verdenseliten inden for en række clean tech-industrier.  

 

 

2. Hvordan kan de nordiske lande arbejde sammen om at fremme grøn vækst i Norden og resten af ​​Europa?

 

Det nordiske samarbejde og fælles indsatser på de grønne områder kan samlet set bidrage til:

  • øget markedsstørrelse, som kan betyde markant øget efterspørgsel efter grønne produkter og teknologier.
  • kritisk masse inden for forskning og udvikling i forhold til at etablere og udvikle specialiserede grønne teknologier og tiltrække investeringer.
  • større politisk gennemslagskraft internationalt.

 

En task force blev nedsat af de nordiske statsministre i 2010 og har leveret et arbejde, der først og fremmest viser, at vi kan og skal udnytte de muligheder, der ligger i vores exceptionelle regionale samarbejde.

 

Grøn vækst er et bredt indsatsområde, som dækker en lang række ministerier i vores lande. Derfor er det også naturligt, at flere af de nordiske ministerråd er engageret i at fremme grøn vækst.

 

Konkret kan man fremhæve nogle områder, hvor de nordiske lande arbejder sammen om at fremme grøn vækst. Det fælles nordiske elmarked er et eksempel på en nordisk indsats, der både kaster fordele af sig her og nu for Nordens borgere og samtidig udgør et godt eksempel og en kilde til inspiration for det fremtidige arbejde i EU med at udvikle et mere velintegreret indre energimarked. Udvikling af fælles test- og demonstrationsfaciliteter i Norden til storskala test af energiteknologi er et andet eksempel på en fælles nordisk indsats, som typisk er dyrt og ikke rentabelt at etablere på nationalt plan. Det giver rigtig god mening at samle ressourcerne i Norden omkring fælles testfaciliteter, hvor vi kan udvikle og afprøve de nødvendige teknologier.

 

Det nordiske samarbejde lægger yderligere vægt på følgende indsatsområder: samarbejde om uddannelse og forskning, koordination af grønne tekniske normer og standarder, samarbejde om grønne offentlige indkøb, udvikling af teknikker og metoder til affaldshåndtering, fremme integrationen af miljø og klima i udviklingsarbejdet, og samordning og forstærkning af finansieringen af grønne investeringer.

 

 

3. Hvilken rolle spiller innovation i processen med at skabe et mere bæredygtigt Norden og Europa?

 

Grøn vækst, grøn udvikling og innovation er centralt for at opretholde økonomisk vækst samtidigt med at klimaforandringer begrænses, livsvigtige naturressourcer bevares, den økonomiske konkurrenceevne opretholdes, og energiforsyningssikkerheden håndteres.  Det globale marked for grønne løsninger vokser, og der findes her potentiale for at Norden kan promovere sin markedsposition.

 

Den grønne omstilling bliver ikke let, men den udgør også et kæmpe potentiale. Der er tale om en massiv samfundsmæssig udfordring, der ikke alene kræver nye teknologier til vedvarende energi og energibesparelser, men også adfærdsmæssige ændringer i befolkningen. Vi har derfor brug for stærke partnerskaber mellem den offentlige sektor, det private erhvervsliv og forskningen. Vi har i Danmark god erfaring med partnerskaber inden for for eksempel udvikling og demonstration af klimavenlige energiteknologier. Regeringen vil fortsat have ambitiøse rammer for forsknings-, udviklings og demonstrationsmidlerne til grønne energiteknologier.

 

Heri ligger også et stort erhvervspotentiale. Grønne partnerskaber kan fungere som en effektiv vækstmotor, da vi i samarbejde kan udvikle og kommercialisere nye grønne løsninger. Det bidrager til grøn vækst og innovative løsninger på fremtidens energiudfordringer.

 

Det danske formandskab sætter således også en offensiv dagsorden inden for grøn og bæredygtig vækst. Målet er at skabe vækst uden øget ressource- og energiforbrug, og det kan lade sig gøre. EU har i de seneste år udviklet en ambitiøs energi- og klimapolitik, som betyder, at EU går forrest på globalt plan. Vi skal arbejde på at fastholde dette forspring gennem nye indsatser. I lyset af den økonomiske situation er det dog afgørende, at det sker på en måde, der understøtter den økonomiske genopretning og understøtter konsolidering af de offentlige finanser. Løsningen skal være omkostningseffektiv og tage hensyn til virksomhedernes konkurrenceevne. En nøglemålsætning vil være at vedtage tiltag, der forbedrer ressource- og energieffektiviteten i Europa.

 

Abonner på vårt nyhetsbrev

Relatert innhold

Kontakter