Top navigasjon

Miljö och små företag i fokus hos Tekes

  • Publisert 13.01.2012
  • Sist oppdatert 16.01.2012
Med ett nytt år och en ny, något stramare, budget tar den finländska innovationsaktören Tekes i bruk en ny strategi, som bland annat betyder större satsningar på små och medelstora företag. Hållbarhet är ett av nyckelorden.

Det statliga stödet har skurits ned med 10 procent, vilket betyder att Tekes är tvungna att tänka igenom vart finansieringen skall riktas en extra gång. Den nya strategin sätter pionjärerna inom näringsgrenarna och den offentliga forskningen i fokus.

 

- Vi går in för en större risktagning och satsar mera än tidigare på små och medelstora företag som strävar efter tillväxt och internationell framgång, säger Teija Lahti-Nuuttila, branschdirektör för energi och miljö.

 

Tekes har också definierat så kallade kärnområden, som är områden där man menar att det finns en stor potential för tillväxt och förnyelse och som därför skall få en betydande del av finansieringen. Miljö och hållbar utveckling är ett av dessa satsningsområden som nu får fler aktiviteter än tidigare.

 

- Om ett företag ska kunna växa och utvecklas och uppnå internationell framgång måste det ta hänsyn till hållbar utveckling. Också efterfrågan på miljövänliga lösningar ökar snabbt, vilket skapar nya möjligheter för företagen, konstaterar Lahti-Nuuttila.

 

 

Immateriell utveckling i rampljuset

Också satsningen på tjänsteinnovation och immateriell utveckling ökar.

 

- Världen förändras allt snabbare, därför måste vi se till att vår strategi är tidsmässigt aktuell. Nya utmaningar betyder krav på nya lösningar, bland annat på miljöområdet, säger Teija Lahti-Nuuttila.

 

Lahti-Nuuttila säger att det finns intressanta områden för samarbete kring innovation i Norden, och nämner företagande och forskning som områden där länderna har många likheter. Också elmarknaden och det gemensamma intresset för Arktis är områden där de nordiska länderna kunde stå tillsammans och därmed skapa en starkare profil utåt, bland annat i EU.

 

- Ytterligare ett konkret exempel på ett område där samarbete och erfarenhetsutbyte verkligen kunde löna sig är vad gäller utveckling av system för elbilar, säger Teija Lahti-Nuuttila.

 

 

Tekes finansierar och aktiverar finländska företags, högskolors och forskningsinstituts forsknings- och utvecklingsprojekt och är en samarbetspartner till Nordic Innovation.