Top navigasjon

Innovativ sektor står inför nya utmaningar – och väntar på erkännande

  • Publisert 09.03.2012
Graden av hållbar innovation i den nordiska marinsektorn är överraskande hög, men branschen tampas alltjämt med fördomar och framför allt yngre förstår inte dess potential.

Det säger Stine Torjesen från Sigla, som tillsammans med kollegan Ylva Lindberg har utfört en studie på initiativ av Nordisk Innovation med syftet att kartlägga hur och varför nordiska marinföretag lyckas integrera hållbar utveckling i sitt arbete med innovation och affärsutveckling.

 

Sju företag som har haft framgång med hållbar innovation valdes ut till studien som synliggör företagens historier om hur och varför de har lyckats med hållbar innovation. Genom att belysa framgångsfaktorerna är målet att stimulera hållbar innovation och grön växt i den marina näringen.

 

Innovation spelar en avgörande roll i de utmaningar som sektorn möter i och med den växande efterfrågan på en begränsad mängd råvaror. Norden har ofta varit en pionjär på lösningar för fiske och uppfödning som visar att hållbarhet kan gå hand i hand med lönsamhet.

 

- Nordiska företag kan dra nytta av att ytterligare positionera sig i den internationella konkurrensen på det här området, säger Stina Torjesen.

 

Regler och lagar en drivkraft

Regler och lagar har traditionellt varit en central drivkraft för hållbarhet i den nordiska marinsektorn. Samtidigt visar studien att branschen upplever allt fler hållbarhetsrelaterade utmaningar och därför gör egna tilltag som sträcker sig ännu längre än dessa regler och lagar. Motivationen bottnar i att företagen inser att de är beroende av en ytterst sårbar råvara samt att de önskar möta externa förväntningar, som i förvånansvärt liten grad kommer från konsumenterna, utan i stället från stora kunder och miljöorganisationer.

 

- Det finns inga direkta marknadsmässiga fördelar för hållbarhet i den marina sektorn. Konceptet med användardriven innovation fungerar inte eftersom konsumenterna inte är några aktiva pådrivare, säger Torjesen.

 

Studien visar också majoriteten av de stora nordiska fiskeriföretagen inte rapporterar på hållbarhet eller prioriterar hållbarhet i sin kommunikation.

 

- Generellt är innovationsnivån dock hög, och det var snarare svårt att välja bland de goda exemplen, konstaterar Stina Torjesen.

 

Bland de faktorer som kännetecknar framgångsrik hållbar innovation i den marina näringen är långsiktighet, där den begränsade tillgången på råvaror stimulerar till innovation och framtidstänkande. Flera företag kombinerar också inslag från olika branscher i sitt arbete med innovation. Ett exempel här är isländska Matorka som samarbetar med foderleverantörer i jordbruksindustrin och Kerecis som kombinerar den marina näringen med medicinsk expertis.

 

De marina företagen är också duktiga på att dra nytta av existerande lagar och regler i sin innovationsstrategi.

 

- Antingen finner man nya affärsmöjligheter i dessa eller så strävar man efter att forma framtida lagar så att det egna företaget gynnas.

 

Andra faktorer är innovationstänkande längs med hela den marina värdekedjan och samarbete med aktörer utanför sektorn som kan ge tillgång till nya resurser och kompetenser samt möjlighet att pröva nya lösningar. Flera av företagen är också bra på att utnyttja hela råvaran och tänka kreativt kring avfall, vilket kan bidra till att reducera kostnader och skapar mer effektiva produktionsprocesser och även nya inkomstkällor.

 

 

Läs hela rapporten Sustainable Innovation in the Nordic Marine Sector.