Top navigasjon

Innovasjon for en bærekraftig velferdsstat

Statsminister Jens Stoltenberg. Foto: Johannes Jansson/norden.org
  • Publisert 14.11.2011
Innovasjon blir sentralt under det norske formannskapet i Nordisk ministerråd i 2012. Det kom fram under statsminister Jens Stoltenberg presentasjon av formannskapsprogrammet.

Hovedtemaet for formannskapet er utviklingen av en bærekraftig velferdsstat i et nordisk perspektiv. Da statsminister Jens Stoltenberg presenterte programmet i forbindelse med Nordisk råds sesjon 2011 la han vekt på tre dimensjoner av bærekraft: miljømessig, økonomisk og sosial.

 

Miljømessig er den klassiske forståelsen av bærekraft som strekker seg tilbake til den tidligere norske statsministeren Gro Harlem Brundtland. Økonomisk bærekraft har blitt svært aktuelt i kjølvann av den internasjonale finanskrisen, mens sosiale aspekter viser blant annet til fordeling av byrder og goder.

 

- Det at det norske formannskapet har valgt å fokusere på bærekraft i et bredt perspektiv er svært positivt for Nordic Innovation. For å oppnå økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft er innovasjon nøkkelen og der har vi mye å bidra med, blant annet innen næringspolitisk samarbeid og det nordiske innovasjonsforumet, sier Ivar H. Kristensen, administrende direktør for Nordic Innovation.

 

Det norske formannskapet slår i sitt program fast at de ønsker å bidra til at Norden forblir en foregangsregion når det gjelder grønn vekst, kunnskap og innovasjon.

 

- Nordic Innovations mandat er å bidra til økt nordisk innovasjonssamarbeid, og vi ønsker å være en aktiv samarbeidspartner til det norske formannskapet, sier Kristensen.