Top navigasjon

Hållbarhet kräver helhetstänkande

Melita Ringvold Hasle och Ivar H. Kristensen presenterade New Nordic Food-projektet i Köpenhamn
  • Publisert 03.11.2011
Att bli miljömässigt hållbar är ett strategiskt beslut som bör genomsyra hela verksamheten, också inom turistbranschen.

I samband med att hotellkedjan Scandic belönats med Nordiska rådets natur- och miljöpris diskuterades begreppet hållbar turism på hotell Front i Köpenhamn.

 

Jens Mathiesen, vd för Scandic Danmark, inledde med att tacka för den fina utmärkelsen.

 

- Vi är extremt stolta över att bli belönade för vårt arbete med hållbarhet.

 

Ann-Kristine Johansson, svensk riksdagsledamot och ordförande för Nordiska rådets miljöutskott underströk att miljöfrågor ligger högt på Nordiska rådets dagordning och att priset främst har stiftats för att motivera och inspirera.

 

- Bra exempel behövs, sade hon.

 

Anette Larsen, ansvarig för kommunikation och CSR i Scandic Danmark, presenterade den resa som hotellkedjan gått igenom sedan de fattade beslutet om att bli hållbara för snart 20 år sedan – i en tid när miljömedvetenhet ännu inte var ett begrepp på tapeten.

 

- Det handlar om ansvar. Samtidigt finns det också en efterfrågan bland kunderna som gör att det blir en bra affär. Slutligen vill vi ha lojala medarbetare som kan vara stolta över det företag de arbetar i, sade hon och betonade dessutom medarbetarnas stora betydelse för processen.

 

Sedan Scandic fattade sitt beslut har bland annat avfallsmängden minskat med 45 % och koldioxidutsläppen med 38 %. Fyra av fem hotell är nu Svanenmärkta eller märkta med EU-blomman.

 

 

Medarbetarna har en nyckelroll

Malin Ackholt, tredje förbundsordförande för Hotell- och restaurangfacket i Sverige, sade att hållbarhet handlar om strategiskt medvetna beslut om att skapa förändringar som genomsyrar hela verksamheten.

 

- De anställda bär en huvudroll i arbetet då det ju är dem som förmedlar företagets budskap.

 

Ivar H. Kristensen, direktör för Nordic Innovation, sade att innovation och nytänkande handlar om att mätta kundernas behov, men också om att skapa behov de inte visste att de hade.

 

- Innovation är mer än bara forskning. Det bör ses som en naturlig del av ett företags växt och utveckling på samtliga områden.

 

Kristensen presenterade också BMI-projektet (Business Model Innovation in the Tourism and Experience Industry) som drivs på initiativ av Nordic Innovation och OECD. Med hjälp av verktyget den gröna innovationsradarn analyseras innovationskraften i upplevelsesindustrin, och kan således användas till jämförelse mellan både branscher och länder. 30 företag från Norden och OECD-länderna deltar i projektet – bland dem Scandic.

 

Melita Ringvold Hasle, kommunikationschef för Nordic Innovation berättade om New Nordic Food-projektet som marknadsför nordisk mat och kultur i samarbete med de nordiska ambassaderna i USA. I somras åkte några av Nordens bästa kockar till Washington för att framvisa nordisk matkonst, och i höst var det fem matlagningsintresserade ungdomar som fick göra nordisk skolmat till tusentals amerikanska skolelever.

 

- Norden har något helt unikt, och när vi står tillsammans skapar vi ett automatiskt en större genomslagskraft och ett mervärde, sade Ringvold Hasle och konstaterade att hon var djupt imponerad av miljöengagemanget hos de nordiska ungdomarna, vilket åtminstone bådar gott för turistbranschen i framtiden.