Top navigasjon

Frokostseminar om innovasjon i nordisk marin sektor

  • Publisert 15.06.2011
  • Forfatter Simen Strand Jørgensen
Hvilken fremtid bringer nordisk marin sektor? Dette skal vi prøve å finne svar på når Nordisk Innovation inviterer til frokostseminar om innovasjon i nordisk marin sektor torsdag 16.juni. I tillegg til å invitere til diskusjon rundt temaet, vil det legges frem spennende studier fra en viktig næring for de nordiske landene.

Nordisk Innovation har valgt spennende omgivelser når nordisk marin sektor og nordisk fiskeindustri inntar Småflaskemuseet i Oslo for å belyse verdikjeder og kunnskap om sektoren. I tillegg vil seminaret kartlegge hvilke trender som påvirker innovasjoner i marin sektor og hvorfor er det så store forskjeller i verdiskapingen i nordiske landene?

 

Kartlegger trender

Etter frokost åpnes seminaret av Ivar Kristiansen, administrerende direktør i Nordisk Innovation, før to spennende studier vil presenteres. Jens Møller fra Gemba Seafood Consulting i Danmark, vil først kartlegge kunnskap om sjømatmarkedet og brukerdreven innovasjon i sjømatsektoren.  – Formålet med prosjektet å kartlegge informasjonsnivået om trender i sjømatmarkeder og vurdere samspillet mellom sjømatmarkedet og forbrukerne i forhold til bedriftens strategiske prosesser og produktutvikling, spesifiseres Møller.

 

Aha-opplevelse

Videre legger Renate Bergersen fra Econ-Pöyry og Audun Iversen fra Nofima, begge fra Norge, frem studien ”Value proposition i nordisk marin sektor - case study.” Iversen, som blant annet som jobber med innovasjonsanalyse av fiskeforedlingsindustrien i Norfima, oppsummerer studiet på følgende måte; – Det er spennende å sammenligne marin sektor i de nordiske landene og jeg tror flere av tilhørerne vil få en aha-opplevelse i forhold til likehetstrekkene. Likevel er landene innovative på ulike måter, men jeg tror deres felles styrker gir et godt potensial for samarbeid innenfor sektoren. Jeg gleder meg veldig til seminar, avslutter Iversen.

 

 

I etterkant av presentasjonene vil det inviteres til paneldiskusjon, hvor funnene studiene fremviser vil debatteres.