Top navigasjon

Et nordisk innovasjonsfond kan bli virkelighet

  • Publisert 14.10.2011
Under gårsdagens ministermøte ble de nordiske ministrene for nærings-, energi- og regionalpolitikk enige om å fortsette diskusjonene om å opprette et nordisk innovasjonsfond, kalt Nordic Innovation Fund, sammen med Det europeiske Investeringsfondet (EIF), som bidrar med 1/3 av midlene.

Forslaget som ble presentert for ministrene er en stor satsing på 250 millioner euro.

 

Nordic Innovation har gjennom flere år jobbet med forberedelsene til et slikt nordisk fond for risikovillig kapital, såkalt Venture Capital (VC), i nært samarbeid med de nasjonale myndigheter og andre relevante aktører innen såkorn- og venture kapital.

 

Direktøren i Nordic Innovation, Ivar H. Kristensen, holdt en kort presentasjon for ministerne der han summerte opp de viktigste argumentene for et nordisk innovasjonsfond.

 

Les mer om dette på Nordisk Ministerråd sin webside i artikkelen: Nordiske ministre vil satse på grønn vekst for framtidens Norden