Top navigasjon

Dansk innovationsstrategi skal skabe job og vækst

  • Publisert 13.03.2012
Danmarks regering arbejder på landets første innovationsstrategi, som skal fastlægge en ny ramme for den danske innovationspolitik.

Innovationsstrategien skal sikre en bedre kobling mellem offentlige investeringer i forskning, udvikling, innovation og uddannelse og skabelse af vækst og job i erhvervslivet.

 

”Danmark har problemer med produktiviteten og lav vækst” skriver Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, og tilføjer at regeringen tror på, at ”nye idéer omsat til innovative løsninger er svaret, både når vi skal skabe jobs i stedet for dem, der er forsvundet, og når vi skal håndtere de store samfundsudfordringer”.

 

– Vi skal udnytte vores stærke offentlige sektor som motor for innovation. Vi vil skabe incitamenter, frihed og muligheder, så både forskere, virksomheder og de offentlige institutioner kan anvende den offentlige sektor som et innovationslaboratorium, siger uddannelsesminister Morten Østergaard på Ministeriets hjemmeside.

 

Regeringen har nedsat en tværministeriel koordinationsgruppe, og i de kommende måneder vil regeringen iværksætte et større analysearbejde med hjælp fra blandt andet EU og invitere virksomheder, organisationer, eksperter, offentlige institutioner og andre aktører til at deltage i debatten om, hvad er det er, Danmark kan og skal kunne for at finde ind til unikke danske innovationspotentialer og behov.

 

Innovationsstrategien skal desuden styrke innovationskapaciteten og sætte iværksætteri på dagsordenen i uddannelsessektoren, ligesom ordninger og virkemidler skal ses efter i sømmene.

 

Det offentlige forskningsbudget er i 2012 på cirka 19,3 milliarder kroner, hvilket svarer til cirka 1 procent af Danmarks BNP.

 

Innovationsstrategien udarbejder en ny ramme for innovationspolitikken i Danmark med udgangspunkt i tre spor:

 

  • Der skal udarbejdes en samlet vision for det danske innovationspotentiale med udgangspunkt i unikke danske styrker og karakteristika , for eksempel digitale færdigheder, designtænkning i udformning af produkter og processer, stor sammenhængskraft og tillid i samfundet, en stærk offentlig sektor, flade hierarkier og tradition for inddragelse af brugerne i udvikling og implementering af løsninger.
  • Et samfund med høj innovationsakapacitet som handler om, at virksomhederne får de bedste rammer til at udnytte fremtidens kilder til innovation, så de vedvarende kan være mere innovative. Det kræver, at uddannelsessystemet forstår og reagerer på erhvervslivets og det offentliges efterspørgsel efter arbejdskraft, at universiteter, GTS-institutterne og andre videninstitutioner deltager i fremtidens globale vidennetværk, og at viden opbygges og spredes hurtigt og effektivt i samfundet. Samt at samarbejdet mellem erhvervsliv og videninstitutioner styrkes, så man i Danmark bliver førende til at omsætte viden til vækst og beskæftigelse i erhvervslivet. 
  • På udvalgte områder etableres mellem to og fem nye stærke innovationspartnerskaber, som kan danne rammer for målrettede 360°-satsninger. Partnerskaberne skal samle de bedste videninstitutioner, forskere, virksomheder, offentlige og private fonde, offentlige myndigheder og udenlandske partnere om en særlig innovationsindsats over en 3 til 4-årig periode. Partnerskaberne skal sikre, at de danske investeringer i forskning, innovation og uddannelse i højere grad omsættes til vækst og beskæftigelse samtidig med, at samspillet mellem offentlige og private midler øges. Ligeledes skal partnerskaberne bidrage til en stærk dansk profil på udvalgte områder og understøtte et bedre dansk hjemtag af europæiske forsknings- og innovationsmidler og øge sandsynligheden for dansk deltagelse i europæiske partnerskaber om innovation og forskning.

 

Læs mere på Ministeriets hjemmeside.