Top navigasjon

Angående reportasjen om Nordic Built i Søndagsrevyen

  • Publisert 15.10.2012
NRKs reportasje i Søndagsrevyen 14. oktober gir et feilaktig inntrykk av konkurransen, Nordic Built Challenge, som etter planen skal lanseres 8. november.

For det første må det understrekes at dette ikke er en konkurranse for bygninger, men snarere en konkurranse om utvikling av konsepter for rehabilitering av bygg, basert på Nordic Built Charter

 

Fem bygninger, en i hvert nordisk land, er valgt til å bli rehabilitert i konkurransen, som altså ennå ikke er begynt. Et av disse byggene er Posthuset i Oslo, som eies av Entra Eiendom. På lik linje med byggene i de fire andre nordiske landene har Posthuset blitt plukket ut etter følgende kriterier:

  • Bygget passer konkurransen med hensyn til størrelse, utforming og lokalisering
  • Rehabilitering av bygget kan påbegynnes innenfor konkurransens tidsrammer
  • Byggets eier har ambisiøse målsetninger og midler tilgjengelig for rehabiliteringen
  • Byggets eier har forpliktet seg til å gjennomføre rehabiliteringen i tråd med Nordic Built Charter og har også signert charteret

Hensikten med konkurransen er å stimulere til innovasjon og bærekraftig utvikling, og samtidig fremme nordisk samarbeid innenfor byggbransjen.

 

Konkurransen finansieres av Nordisk Innovation og Nordisk Ministerråd. Vinnerne vil bli kåret av en jury der blant annet de fem byggenes eiere inngår. Vinnerne vil ha mulighet til å inngå en kontrakt med byggets eier om rehabiliteringen. Byggets eier vil da stå ansvarlig for finansiering av rehabilitering i tråd med vinnerforslaget.

 

Nordisk Innovation mener at måten de fem byggene er blitt valgt ikke er feil på noen måte, men vil likevel evaluere forløpet internt sammen med styret for Nordic Built-satsingen.

 

 

Om Nordic Built
Nordic Built er et såkalt fyrtårnsprosjekt, og ble lansert i samarbeid med det nye samarbeidsprogrammet for næring og innovasjon som ble besluttet av de nordiske næringsministrene i oktober 2011. Prosjektet finansieres av Nordisk Ministerråd og Nordisk Innovation. Nordisk Innovation fungerer også som sekretariat for prosjektet.

 

Prosjektet gjennomføres i tre moduler over perioden 2012-14. Modulene omfatter en rekke aktiviteter som bygger på hverandre. Den første modulen handlet om å definerer eksisterende muligheter og utfordringer i den nordiske byggbransjen. Modulen resulterte i Nordic Built Charter, som utgjør kjernen i programmet.

 

8. november lanseres modul 2, Nordic Built Challenge, der innovatører fra byggbransjen og andre bransjer inviteres til å delta i en omfattende konkurranse. Konkurransen går ut på å komme med det beste forslaget til hvordan en bestemt bygning i hvert land kan energi-rehabiliteres på en innovativ og bærekraftig måte, samtidig som det er både økonomisk og praktisk gjennomførbart. Målet med konkurransen er å demonstrere Nordic Built Charter gjennom realisering av dets prinsipper.