Top navigasjon

Akademikere er selvstendige fordi de vil

  • Publisert 23.04.2012
Høyere utdanning øker sannsynligheten for å starte egen bedrift. Det var et av resultatene som ble presentert da de norske resultatene av en nordisk undersøkelse om akademikere som entreprenører ble lagt fram i Oslo.

- Det viktigste vi har lært fra denne undersøkelsen er at akademikere ikke starter for seg selv fordi de må, men fordi de vil. De ønsker gjerne ny faglige utfordringer. Undersøkelsen viser også at mange er deltidsentreprenører og det er derfor viktig å gjøre det mulig å være deltidsentreprenør. Dessuten er det viktig å stimulere til økt entreprenørskap blant kvinner, sier Knut Aarbakke, leder for Akademikerne.

 

Lederen for den norske delen av prosjektet fortalte at resultatene også indikerer at akademikere opplevere høyere vekst.

 

- Det er betydelig vanligere blant akademikere å starte for seg selv, og disse selskapene opplever muligens også høyere vekst. I alle fall blant de som vokser veldig fort, forklarte Leo A. Grünfeld fra Menon.

 

Nordic Innovation har finansiert deler av undersøkelsen, og seniorrådgiver Petra Nilsson-Andersen presenterte nordiske perspektiver på entreprenørskap. Nilsson-Andersen la særlig vekt på fyrtårnsprosjektet Nordic Entrepreneurship Project som blant annet skal resultere i et nordisk kunnskapssenter for entreprenørskap.