Top navigasjon

Nyheter

 • 15.06.2011 Frokostseminar om innovasjon i nordisk marin sektor

  Hvilken fremtid bringer nordisk marin sektor? Dette skal vi prøve å finne svar på når Nordisk Innovation inviterer til frokostseminar om innovasjon i nordisk marin sektor torsdag 16.juni. I tillegg til å invitere til diskusjon rundt temaet, vil det legges frem spennende studier fra en viktig næring for de nordiske landene.
 • 07.06.2011 Diskuterte felles nordisk plattform for bærekraftig byggeri

  Etter fruktbare diskusjoner i Finland, Sverige og på Island hadde turen kommet til den norske byggnæringen for å diskutere en felles nordisk plattform, utfordringer globalt og samarbeid for bærekraftig bygging.
 • 04.06.2011 Bridging the investment gap in Nordic cleantech

  Environmental technologies are an important political priority in the Nordic countries, aiming to take the European lead in development of sustainable solutions. Developing and commercialising promising technologies requires considerable funding, often difficult to find for early stage companies.
 • 03.06.2011 NGP Cluster Excellence culminates in Copenhagen

  The programme was packed at the NGP Cluster Excellence Conference 2011, held in Øksnehallen in Copenhagen on May 26-27. Results from Europe’s most extensive cluster benchmarking were introduced and the NGP Cluster Excellence Award presented. Workshops and discussion panels provided dynamic debate on how European clusters can attain managerial excellence.
 • 31.05.2011 Closer cooperation among European clusters

  NGP Excellence Cluster Conference 2011 was held in Copenhagen 26.-27 May and has been the biggest event for European managers and employees working with clusters in different types of industries, as well as politicians and decision makers within the field.
 • 31.05.2011 Tettere samarbeid blant europeiske næringsklynger

  NGP Cluster Excellence Conference 2011 ble avholdt i København 26.-27.mai og har vært tidenes største begivenhet for europeiske ledere og ansatte som arbeider med klynger innenfor forskjellige type næringer, i tillegg politikere og beslutningstakere innenfor feltet.
 • 30.05.2011 Internationalisation is essential in the global market

  The NGP Cluster Excellence Conference gathers cluster managers and cluster policy makers from all over Europe, discussing how clusters can be supported in their internationalisation efforts.
 • 30.05.2011 Engineering the first handshake

  Internationalisation is an important issue on the European cluster agenda. Sharing knowledge and creating international meeting places for clusters can lead to new, joint innovation projects - across borders and sectors.
 • 30.05.2011 Europe’s most extensive cluster benchmarking presented in Copenhagen

  15 national and regional innovation programmes and 143 cluster managements have been benchmarked in the Nordic-German-Polish Cluster Excellence Project, mapping cluster performance in seven countries.
 • 30.05.2011 Tangible cooperation the primary objective

  Today, Copenhagen receives cluster managers and policy makers from all over Europe, as Denmark’s Minister of Science, Technology and Innovation, Charlotte Sahl-Madsen, opens the NGP Cluster Excellence Conference.
 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41