Top navigasjon

10 år for færre grensehinder

  • Publisert 26.09.2012
Selv om mye er samkjørt i Norden, opplever borgere som flytter over grensen de små forskjellene som store hinder. De kompatibilitetsproblemene som oppstår forsøker Grensetjenesten Morokulien og andre informasjonstjenester å lose pendlerne trygt gjennom.

- Selv om det kan oppstå hindre når borgere forflytter seg over grensen, så er det nordiske grensesamarbeidet en foregangsmodell.  Det kommer jevnlig studiebesøk fra andre naboregioner som vil lære av oss, sa Norges samarbeidsminister Rigmor Aasrud til deltakerne på Grensetjenesten Morokuliens 10 års jubileum.


Statsråden fortalte blant annet om hva som har vært gjort i løpet av det norske formannskapet for ministerrådet i 2012 for å redusere og forebygge grensehindringer.


- Arbeidsmarkedsspørsmål er det gjort et grundig arbeid innen. Vi satte ned en ekspertgruppe fra helse og sosialfeltet og i vår ble det lagt fram en rapport. Det var interessant å høre hvilke problemstillinger som ble identifisert og spesielt gledelig å høre at noen ble løst underveis, sa Aasrud.

 

Det å unngå uttilsiktede grensehinder var også noe statsråden trakk fram, og da er en felles implementering av EU-direktiv viktig. Det at nye direktiv tolkes litt forskjellig gjør at nye grensehinder kan oppstå. For å unngå dette ønsker Aasrud en enda tettere kontakt underveis i prosessene. Den svenske statssekretæren i Utenriksdepartementet, Gunnar Oom, deltok også i jubileet, og han trakk også fram viktigheten av å unngå uttilsiktede hinder.

 

- Nylig ble svensk trafikklov prøvd på nytt i rettsystemet, noe førte til at maks tyngden for lastebiler ble endret fra 48 til 40 tonn. Norske lastebiler som skulle til Sverige måtte dermed ” krympe” over natten, fortalte Oom.

 

Heldigvis fikk dette hinderet en rask løsning, mye takket være de gode og tette relasjonene mellom de nordiske landene.
Oom hadde en optimistisk visjon for de svenske grensestasjonene fremtid.


- Tollstasjon er et umoderne ord og burde vært på museum. I stedet skulle det stått entré og tollbetjentene skulle vært landverter.


Tallenes tale viser at det er et stykke fram. Årlig mottar Grensetjenesten Morokulien 15 000 henvendelser, og dette er bare en av fire slike tjenester mellom de nordiske landene. Tjenestens kontor ligger midt på grensen mellom Norge og Sverige, riksgrensen går faktisk gjennom bygget. Fra sin posisjon mellom Norge og Sverige hjelper myndighetspersoner fra de to landene borgere og virksomheter med utfordringer som oppstår på grunn av de små forskjellene.


Behovet for grensetjenesten forsvinner nok ikke med det første, og Oom gjorde det klart at det svenske formannskapet vil videreføre fokuset på grensehindre når de tar over stafettpinnen i 2013.