Top navigasjon

Skriv ut

Standard.no

Standardiseringen i Norge består av fire organisasjoner. Det dreier seg om salgs- og markedsføringsselskapet Standard Online AS og tre organisasjoner som jobber med å utvikle standarder innenfor sine fagområder: Standard Norge, Norsk Elektroteknisk Komite, og Post- og Teletilsynet.
  • Publisert 21.02.2011

Standard.no logoAv de fire organisasjonene er Standard Norge den største med ca. 75 medarbeidere. 

Nettstedet www.standard.no omfatter tre av organisasjonene. Mer informasjon om Post- og teletilsynet kan du finne på deres nettsted www.npt.no.

Standard Norge har ansvar for standardiseringsoppgaver på alle områder unntatt elektro og post- og telestandardisering. Standard Norge har enerett på å fastsette og utgi Norsk Standard, og er det norske medlemmet i CEN og ISO.

Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) har ansvar for standardisering på det elektrotekniske området. NEK vedtar Norske elektrotekniske normer. NEK er det norske medlemet i CENELEC og IEC.

Standard Online AS er standardiseringens salg- og markedsføringsselskap. Standard Online selger Norsk Standard og tilhørende produkter. I tillegg selges også standarder fra andre land verden over.

Post- og teletilsynet (PT) ved Sekretariat for telestandardisering og internasjonalt samarbeid har ansvar for teleteknisk standardisering. PT har også ansvar for standardisering innenfor posttjenester. PT er medlem i ETSI og det norske medlemmet i ITU. Les mer om Post- og teletilsynet på www.npt.no.

Standard Norge, Norsk Elektroteknisk Komite og Standard Online er samlokalisert i Strandveien 18 på Lysaker utenfor Oslo, mens PT holder til i Lillesand. 

Del innhold

Skriv ut
Abonner på vårt nyhetsbrev

Prosjektdeltakere