Top navigasjon

Skriv ut

Hva er innovasjon?

Innovasjonsbegrepet handler først og fremst om fornyelse. For at fornyelse skal kunne finne sted, må både enkeltpersoner og organisasjoner endre måten de fatter beslutninger på – de må våge å gjøre ting annerledes og treffe valg som ligger utenfor normalen.
  • Publisert 21.03.2011

OECD definerer innovasjon som nye produkter, forretningsprosesser og organisatoriske endringer som skaper verdi og sosial velferd". Goldman Sachs har en noe mer komprimert versjon – innovasjon er frisk tenkning som skaper verdi". Nordic Innovation jobber innenfor følgende rammer av innovasjonsbegrepet: Innovasjon er en ny eller forbedret prosess, tjeneste, organisasjon eller et produkt som skaper økonomisk eller annen samfunnsmessig verdi. Og innovasjon er viktig både for privat og offentlig sektor".

 

Innovasjon kommer fra flere kilder. De vanligste er nye kundekrav, demografiske endringer, nye teknologier, nye organisasjoner, forretningsmodeller og gründere. Innovasjonen kan være radikal, noe som for eksempel innebærer at den skaper fundamentale endringer i praksisen innenfor en bransje. Apples iPhone og Android-plattformen er eksempler på radikal innovasjon.

 

Innovasjon kan være trinnvis, noe som betyr at det fokuseres på en strøm av små forbedringer. Toyotas bilproduksjonssystem er kjent for sin trinnvise innovasjon. I de senere årene har begrepet "forretningsmodell-innovasjon" kommet inn i vokabularet vårt. Forretningsmodellinnovasjon innebærer at et selskap kan skape innovasjon rundt produktet eller tjenesten som selges – HVA, skape innovasjon rundt sine kunder og deres opplevelser – HVEM, samt skape innovasjon rundt måten ting utføres på – HVORDAN. I tillegg kan selskapet skape innovasjon rundt måten salg og partnerskap organiseres på, og samarbeid med andre bedrifter og organisasjoner i verdikjeden.

Del innhold

Skriv ut