Top navigation

Toppforskningsinitiativets årskonferanse 2011: Vi må levere

Sett fra et innovasjonsperspektiv har vi aldri hatt flere muligheter, sier Ivar H. Kristensen.
  • Published 29/11/2011
It is all about delivery! Det var åpningen og avslutningen på Ivar Kristensens oppsummering av Toppforskningsinitiativets årskonferanses første dag.

Utsagnet hadde han hentet fra en av dagens foredragsholdere, spesialrådgiver Cornelis Vis fra Bureau of European Policy Advisers. Vis pekte på at vi må gjøre mer ut av de ressursene vi har.

 

Temaet for konferansen var grønn vekst og Kristensen pekte på det som foregår internasjonalt og i næringslivet.

 

- Flere har nevnt det politiske sporet og spesielt forhandlingen som nå starter i Durban. I Norden hadde vi stor oppmerksomhet rundt København-møtet og forventninger om at det skulle komme på plass en global avtale. Dette skulle trekke opp rammeverket og gi et push til en grønn utvikling i våre samfunn, sa Kristensen.

 

Det er vanskelig å spå utfallet av forhandlingene i Durban, men Kristensen trakk fram de økonomiske realitetene i mange land, som sliter med høy gjeld, arbeidsledighet og negativ utvikling. I en slik situasjon er det usikkert om bærekraft går foran tradisjonell økonomisk vekst.

 

Aldri hatt flere muligheter

- Sett fra et innovasjonsperspektiv vil jeg derimot hevde at vi aldri har hatt flere muligheter. Med det mener jeg at de problemer vi har krever løsninger, som igjen gir oss en rekke forretningsmuligheter som nordisk næringsliv kan utnytte, sa Kristensen.

 

I følge Kristensen har aldri innovasjonstakt i verden vært høyere og det skapes nye forretningsmodeller hver dag.

 

- Verden er blitt betydelig mindre takket være løsninger som gjør at vi kan jobbe globalt. Dette er en positiv utvikling og en del av løsningen for et fremtidig grønt samfunn.

 

Det er derfor viktig at vi ser mulighetene. Til tross for at forhandlingen står i stampe, så økes fokuset på grønne løsninger i næringslivet. Flere av de store tradisjonelle selskapene har tatt sitt samfunnsansvar på alvor, og det vil bli sentralt for å tiltrekke seg talenter i fremtiden.

 

Tilslutt konkluderte Kristensen med at deler av næringsliv er i gang med å levere fremtidens løsninger. Så gjorde han Vis’ ord til sine: It is all about delivery!