Top navigation

Tettere samarbeid med islandske innovasjonsaktører

  • Published 16/02/2011
Nordisk InnovationsCenter gjennomfører denne uken flere møter på Island for å etablere dialog og få innspill fra islandske innovasjonsaktører og næringsorganisasjoner om hva som er viktig å legge vekt på ved videre utvikling av nordiske innovasjonsprogrammer og nordisk innovasjonspolitikk.

Dialogmøtene og samarbeidet med Island er en del av Nordisk InnovationsCenters nye tiltak for å være mer tilstede ute i de nordiske landene . Våre islandske medarbeidere, senior innovasjonsrådgiver Sigridur Thormodsdottir og prosjektkoordinator Haukur Stefansson er derfor utplassert hos det islandske næringsdepartement denne uken. De gjennomfører dessuten møter med blant annet det islandske Innovationssentret, forskningssentret, landbruks og fiskeriedepartementet, Promote Iceland og Hovedorganisasjonen for islandsk industri.

 

Subscribe to our newsletter

Contacts