Top navigation

Nordisk samarbeid rundt såkornkapital

Graham Cope (bildet), Head of Region, Regional Business development, European Investment Fund (EIF) presenterte nye muligheter for kommersialisering av teknologi og ideer i sitt innlegg i Stockholm.
  • Published 19/05/2011
  • Author Simen Strand Jørgensen & Hans Christian Bjørne, Nordic Innovation
Torsdag 19. mai møttes ledende nordiske investorer innenfor såkornkapital i Stockholm for tredje år på rad. Samlingen er en del av Nordic Seed Capital Initiative, som sikter på å utvikle investeringsmarkedet for nyetablerte og lovende nordiske bedrifter.

Nordic Innovations  rolle er å legge til rette for at de sentrale aktørene innen såkornkapital møtes og drøfter hvordan vi kan skape et sterkt nordisk marked som gir grobunn for nye bærekraftige bedrifter, sier Ivar H. Kristensen, administrerende direktør i Nordic Innovation.

 

Samlingen, Nordic Seed Capital Summit er en arena for nordisk samarbeid for investorer innenfor såkornkapitalmarkedet, som utgjør en viktig kapitalkilde for nordiske oppstarts- og vekstbedrifter. For tredje gang møttes investorer og finansaktører i Stockholm for å dele erfaringer, diskutere nordisk markedsutvikling, samt for å bygge viktige forbindelser til internasjonale markeder og investorer.

 

Vil knytte internasjonale relasjoner

Nordic Innovation står som initiativtaker og arrangør for Nordic Seed Capital Summit, som i år kunne skilte med en rekke internasjonale foredragsholdere innefor såkorn- og venturekapital, samt presentasjoner av nordiske selskaper i sterk vekst. Foredragsholderne kunne blant annet formidle suksesshistorier og stimulere til debatt rundt nordisk såkornkapital og behovet for videre markedsutvikling. Samtidig bidro samlingen til å bygge sterke internasjonale relasjoner, som er viktig for å sikre vekstbedrifter tilgang til markeder, ekspansjonsmuligheter, samt internasjonaliseringsveiledning.

 

Mot nye horisonter
De nordiske landene er hver i seg små økonomier, men samlet utgjør de verdens 10. største økonomi. Av fjerntliggende markeder blir ofte Norden betraktet som én region eller ett marked. Som en del av det nordiske samarbeidet vil investorer fra landene gjerne utforske hvordan man i felleskap kan tiltrekke seg oppmerksomhet fra internasjonale investorer og sikre regionen ny tilførsel av investeringskapital. Blant annet diskuteres det om man skal utnytte plattformen Nordic Seed Capital Initiative til å knytte sterkere relasjoner til investorer i Europa, USA og Kina i de kommende årene. Dette vil være viktig for å hjelpe nordiske selskaper inn i nye markeder. 

Nordic Seed Capital Initiative er en sammenslutning mellom Innovasjon Norge (NO), Finnvera (FI) og Innovationsbron (SE). Det uavhengige rådgivningsselskapet Nordic Investment Solutions AB koordinerer innsatsen sammen med Nordic Innovation.