Top navigation

Minister Attefall: Byggbranschen behöver samarbete

  • Published 19/10/2012
Ytterligare nio svenska aktörer skrev under Nordic Built Charter den 18 oktober. Civil- och bostadsminister Stefan Attefall var på plats på arrangemanget och tackade för det goda arbetet.

Minister Attefall betonade att den existerande byggmassan står för en tredjedel av energianvändningen i Sverige, och att förbättringspotentialen är störst i det befintliga byggnadsbeståndet – men att det också innebär den största utmaningen: Miljonprogramshusen måste kunna renoveras på ett sätt som är hållbart men samtidigt inte ökar kostnaderna för hyresgästerna. Det som behövs är mera fokus på innovation och forskning – och samarbete över gränserna.

 

- De nordiska länderna delar grundläggande värderingar, inte minst vad gäller miljömässiga mål. Vi måste förena krafter och dra nytta av våra gemensamma styrkor. Nordic Built är ett steg i rätt riktning, sade ministern och tackade för det goda arbetet.

 

På arrangemanget, som hölls i samband med Building Sustainability Sweden i Stockholm, berättade även de tre svenska ambassadörerna för Nordic Built – Skanska, ByggVesta och COWI – varför de har valt att skriva under Nordic Built Charter.

 

- Vi vill tänja på gränserna för vad som är möjligt inom hållbart byggande. Men vi kan inte göra det på egen hand, för att lyckas behöver vi kompetenta partners med samma visioner – och framför allt behöver vi kunder. Nordic Built erbjuder en plattform för samarbete, sade Staffan Haglind, Green Business Officer hos Skanska.

 

 

Följande tillslöt sig Nordic Built den 18 oktober:

 

Vasakronan

Akademiska Hus

WSP

White Architects

Tema Arkitekter
Swedish Green Building Council

Tengbom Arkitekter
Einar Mattson Projekt
Lustgården Fastigheter

 

 

Mera information om Nordic Built

Nordic Built är ett av de så kallade fyrtornsprojekt som lanserades i samband med det nya samarbetsprogrammet för näring och innovation med fokus på grön växt som de nordiska näringsministrarna enades om i oktober 2011. Projektet finansieras av Nordiska Ministerrådet och Nordisk Innovation, och sistnämnda fungerar också som sekretariat.

 

Nordic Built-programmet genomförs i tre moduler i perioden 2012-14. Modulerna innefattar en rad sammankopplade aktiviteter och bygger på varandra. Den första modulen handlar om att definiera de möjligheter och utmaningar i den nordiska byggbranschen, och har resulterat i Nordic Built Charter som utgör kärnan i programmet.

Attachments