Top navigation

Diskuterte felles nordisk plattform for bærekraftig byggeri

  • Published 07/06/2011
  • Author Simen Strand Jørgensen
Etter fruktbare diskusjoner i Finland, Sverige og på Island hadde turen kommet til den norske byggnæringen for å diskutere en felles nordisk plattform, utfordringer globalt og samarbeid for bærekraftig bygging.

I november 2010 vedtok de fem nordiske næringsministrene å sette i gang et initiativ med fokus på innovasjon, energieffektivisering og bærekraft i det nordiske byggeriet. Programmet bygger opp under ambisjonen om å gjøre.  Norden til en ledende region innfor grønne løsninger og grønn vekst.

 

Som et ledd i dette arbeidet har nordisk byggnæring blitt invitert til å komme med innspill i prosessen med å skape et fellesnordisk innovasjonsprogram som skal bidra til å finne grønne løsninger for byggeriet. Etter vellykkede workshops i Finland, Sverige og på Island, var neste land ut Norge og Fanehallen på Akershus Festning i Oslo. Workshopen ble ledet av Paula og Andy Wilson, de inspirerende initiativtakerne bak Hybrid State. Deltakerne ble satt i grupper for å diskutere og komme frem til en felles kjennetegn for nordiskbyggeri, peke på de viktigste globale utfordringene for bærekraftig byggeri i dag og hvordan Norden sammen kan bidra til å skape løsninger for disse globale utfordringene.  

 

Superpowers

De tidligere workshopene har vist at der finnes en solid enighet om hva som kjennetegner nordisk byggeri og at nordisk byggenæring kan være en pådriver for bærekraftige byggekonsepter. Gjennom felles verdier og byggetradisjoner kan landenes styrker forenes for å løse globale miljøutfordringer. Dette viste seg å være oppfatningen også blant norsk byggenæring. De norske deltagerne pekte på finansiell styrke, høyt utdanningsnivå, tilpassningsdyktighet og evne til rask adapsjon, samt den korte avstanden landene i mellom. De mente at dette er styrker, eller ”superpowers” som Andy Wilson så fint kalte det, den nordiske regionen kan dra sterk nytte av i utviklingen av bærekraftige byggekonsepter og grønn vekst. Nordmennene var heller ikke langt unna sine naboland i synet på en felles nordisk identitet da betegnelser som naturlige, funksjonelle, tradisjonelle, demokratiske og høye standarder var betegnelser som forsamlingen mener den nordiske byggenæringen kan forenes om.

 

Vi rakk å snakke med noen av deltagerne for å høre om deres personlige meninger rundt konseptet og hva de ser på som nordiske ”superpowers” for å møte globale utfordringer.

 

Sverre Tiltnes

Sverre Tiltnes, daglig leder i Norwegian Green Building Council

- Jeg synes det er spennende med slike workshops for å bevisstgjøre og klargjøre en felles plattform. Vi i Norwegian Green Building Council har allerede lang fartstid med nordisk samarbeid, men det er interessant å høre om man har en felles forståelse om dette. De nordiske styrkene vil være at vi allerede har erfaringen fra å bygge lune hus med høy kvalitet. Vi er gode på bærekraftig utvikling av byer og tettsteder som skaper trygghet blant befolkningen.

   
 Guro Hauge

 

Guro Hauge, daglig leder i Lavenergiprogrammet

- Dette er en spennende arena med tanke på å lære fra andre land og få kunnskapen ut i byggenæringen i de forskjellige nordiske landene. De fleste som jobber med dette er små bedrifter og det er derfor svært viktig å jobbe i felles retning og med felles strategier. I forhold til de nordiske kvalitetene man kan dra nytte av i dette arbeidet, er det evnen vi har vist til at alle bidrar, at vi har vist verden at det er mulig å ha høy standard på bygningene våre, at vi har høy levestand, uten å ha høye utslipp.

   
 Stein Stoknes

 

Stein Stoknes i FutureBuilt 

-  Dette kan bli et spennende og slagkraftig program. FutureBuilt har tidligere kun arbeidet lokalt og med lokal byutvikling, så det vil eventuelt være spennende for oss å ta dette videre inn i et nordisk samarbeid. De nordiske landene er velfungerende demokratier, vi er slagkraftige, ressurssterke og tilpassningsdyktige. Disse egenskapene sammen med at vi er gode på industriutvikling kan gjøre oss til en foregangsregion på dette feltet.