Top navigation

Derfor bør nordiske gründere snakke mer

Foto: Nordic Innovation House
  • Published 12/09/2016
  • Last updated 14/09/2016
Nordiske gründere beskytter ideene sine for mye, mener Anne Lidgaard og Paula Salooma hos Nordic Innovation House i Silicon Valley.

 

«Silicon Valley er en tenkemåte, ikke et sted» står det på den ene veggen hos Nordic Innovation House i Silicon Valley. Her kan nordiske oppstartsbedrifter leie kontorplass og lære mer om hva som skal til for å lykkes, ikke bare i Silicon Valley, men også hjemme i Norden.

 

I en artikkel i Business Insider deler medgrunnlegger Anne Lidgaard og fellesskapsansvarlig Paula Salomaa hos Nordic Innovation House tankene sine om noen av de utfordringene nordiske gründere møter når de kommer til Silicon Valley.

 

 

Del ideen din

 

Selv om nordiske gründere og oppstartsbedrifter generelt har et utmerket rykte i Silicon Valley, kan de ifølge Lidgaard og Salomaa ha mye igjen for å adoptere åpenhetskulturen som finnes der. Tanken er at oppstartsbedriften din har en større sjanse for å lykkes hvis du snakker med folk om ideene og planene dine.

 

Dette kan være til hjelp ikke bare i Silicon Valley, men også hjemme i Norden.

 

– Vi må lære oppstartsbedriftene våre hjemme å snakke mer om hva de driver med. De er redde for at ideen deres er så verdifull at de må beskytte den godt, men egentlig handler det om gjennomføring. Så de må snakke mer på et tidligere stadie for å få mer tilbakemelding på hvordan de kan gjennomføre. Jo før du kan komme ut av startblokkene, jo bedre. Vi prøver å sprøyte litt av den kulturen inn i medlemmene våre, sier Lidgaard og Salomaa.

 

 

Norden sterkere sammen

 

Nordic Innovation House er et av Nordic 10-prosjektene i fyrtårnprosjektet Nordic Partnership for Entrepreneurship and Financing, og skal gi nordiske oppstartsbedrifter en myk landing i Silicon Valley.

 

Huset er medfinansiert av Nordisk Innovation og de respektive nordiske landenes organer ansvarlige for forretningsutvikling, og fungerer som kontor, inkubator og ressurssenter for nordiske oppstartsbedrifter som vil være kortere eller lengre perioder i Silicon Valley.

 

De har raskt bygd opp en base på rundt 130 medlemmer bestående av bedrifter og investorer, og har tiltrukket seg statsbesøk fra hele verden.

 

Besøk www.nordicinnovationhouse.com for mer informasjon.