Top navigation

Nordic Innovations CSR-prosjekt i Dagens Næringsliv

  • Published 26/10/2012
CCDs funn at norske statseide bedrifter ikke rapporterer sitt CSR arbeid blir omtalt i Dagens Næringsliv.

CCDs studie Nordic 500 er finansiert av Nordic Innovation og viser at kun 7 av 67 statseide eller delvis statseide virksomheter følger Næringsdepartements oppfordring om å rapportere til FN Global Compact.

 

Les hele saken her.