Top navigation

High Temperature Polymer Methanol Fuel Cell

  • Published 25/02/2003
  • Last updated 20/05/2011
Målsætningen ved dette projekt er at udvikle en højtemperatur- polymerbrændselscelle med reformeret methanol som brændsel.

Frontpage report

En brændselscellestak består af mange specialiserede komponenter, der både skal optimeres individuelt og tilpasses indbyrdes. I projektperioden er der dels arbejdet med de enkelte komponenter (katalysator, elektroder, membran), dels med selve stakopbygningen (især bipolære plader). Methanolreformeringen er et område for sig, men det er tanken på længere sigt at indbygge reformeren i selve stakken.

Af de vigtigste resultater kan fremhæves:

  • Det er lykkedes af fremstille PBI ved polymerisering af monomeren. Egenskaberne af membranmaterialet viste sig fremragende, og har været udgangspunkt for langtids-stabilitetsforsøg på op til 7 måneder.
  • Der er gennemført forsøg med reformering af methanol i en reformer fremstillet i laboratoriet med egen katalysator. Reformering var mulig ved temperaturer helt ned til 180°C, men udbyttet og omdannelsesgraden øgedes med temperaturer op til 250°C.
  • Gasdiffusionselektroder egnet for brug i PBI-baserede brændselsceller er fremstillet ved sprøjtning. En automatisering af processen er under udvikling.
  • Elektrokatalysatorer bestående af Pt og Pt-Ru lagt på carbonbærere er fremstillet med tilfredsstillende ydelser.
Udvikling af nye energisystemer for transportformål må ske i nøje samarbejde mellem forskningsinstitutioner og brugere. Sidstnævnte er her særligt vigtige i og med, at hverken Norge eller Danmark, der huser de to universitetspartnere i projektet, har nogen selvstændige bilproducenter. En stærk kobling mellem de nordiske forskningsmiljøer er i denne sammenhæng af væsentlig betydning, da forskningsmiljøerne i Norden i sig selv er små.

Projektets partnere er hver især meget engageret i udviklingen af brugbare brændselsceller, men det er en meget omfattende opgave med mangeartede udfordringer, der vanskeligt matches af en enkelt partner alene. I de nordiske lande findes en bred viden, erfaring og kunnen med relevans for området. Projektet har været medvirkende til at sammenføre industrielle- og akademiske miljøer i Norden (fortsættes i EU-projektet). Internationalt er polymerbrændselsceller stadig på udviklingsstadiet, og det er derfor stadig muligt for Norden at etablevre sig i konkurrencen.
Project duration: 01.01.2000 - 31.12.2002
Subscribe to our newsletter

Project participants