Topnavigation

Print

Bedre handel med tjenesteydelser

Nordic Innovation bidrager til et velfungerende marked for handel med tjenesteydelser inden for Norden og i Europa.
  • Publiceret 18-03-2011

I dag tegner servicesektoren sig for mere end 2/3 af den økonomiske aktivitet i de fleste europæiske lande. Men der er relativt lidt handel med tjenesteydelser på tværs af nationale grænser.

 

Tjenesteydelsedirektivet blev vedtaget i 2006 for at opnå et reelt indre marked for tjenesteydelser ved at fjerne lovgivningsmæssige og administrative hindringer for udviklingen af servicesektoraktiviteter mellem medlemsstaterne. Direktivet bemærker, hvordan øget standardisering kan medføre positive effekter for det indre marked for tjenesteydelser, og Europa-Kommissionen tilskynder bl.a. medlemsstaterne og centrale interessenter til at indlede standardiseringsprocesser for den europæiske servicesektor.

 

Standarder er vigtige for samfundet, fordi de bringer både økonomiske og mere generelle fordele med sig, såsom kvalitet, miljø og sikkerhed. De økonomiske fordele ved standarder passerer gennem forskellige kanaler, som alle øger niveauet for konkurrence, innovation og effektivitet inden for den offentlige og den private sektor. Brugen af standarder har været støt stigende, men de fleste af dem vedrører materielle produkter, mens kun en lille brøkdel vedrører servicesektoren.

 

De nordiske lande bør inddrages i udviklingen af europæiske og internationale standarder for tjenesteydelser, således at de kan bidrage til en forbedring af det indre marked for tjenesteydelser. Tidligere har det nordiske samarbejde vist sig at være af stor værdi med hensyn til at påvirke og bidrage til europæisk standardisering af sektorerne for materielle produkter.

Del

Print