Top navigation

Marine innovation reports

  • Published 29/11/2011
  • Last updated 31/10/2011
I det marine innovasjonsprogremmets første fase er det blitt gjennomført flere studier og foreløpig er fire rapporter produsert. Nedenfor kan du lese mer om rapportene og/eller laste dem ned.

Summary report: Sustainable Innovation in Nordic Marine Sector

This study assesses the question “why and how do selected companies in the Nordic marine sector succeed in integrating sustainability in their innovation processes and business model?”. Our findings may help Nordic Innovation and other innovation agencies foster supportive frameworks for sustainable innovation and green growth in the Nordic region. The findings also provide companies in the Nordic marine sector with ideas on how they can promote sustainable innovation within their own operations.

 

Developed by SIGLA

 

 

 

Summary report: Innovasjon og verdiskapning i nordisk marin sektor

Denne rapporten er den første fra studien om verdiskapning i nordisk marin sektor. Den gir et overordnet bilde av den nordiske marine verdikjeden. Temaene verdiskaping, lønnsomhet og innovasjon adresseres også i denne rapporten. Del 2 vil inneholde ”casestudies” som vil beskrive nærmere hvordan nordiske bedrifter har utviklet konkurransefortrinn på innovative måte.


Forfattere: Audun Iversen (Nofima), Jørgen Mørch Klev, Renate Enemark Bergersen, Kristianne Storehaug og Rolf Røtnes (Econ Pöyry)Innovative forretningsmodeller i nordisk marin sektor
- Fase2: Value Propositions i Nordisk marin sektor

Denne rapporten oppsummerer fase to av studien Value Propsitions i nordisk marin sektor og analyserer innovative bedrifter i nordisk marin sektor. (Rapporten gir blant annet eksempler på forretningsmodeller og konsepter.)

 Forfattere: Audun Iversen (Nofima), Jørgen Mørch Klev, Renate Enemark Bergersen, Kristianne Storehaug og Rolf Røtnes (Econ Pöyry).Markeds- og verdikjedeanalyse
- Fase I av prosjektet Value propositions i nordisk marin sektor

Rapporten gir en beskrivelse av de nordiske landenes rolle i å tilby fisk for konsum over hele verden og belyser blant annet hvordan verdier skapes og fordeles gjennom ulike nordiske verdikjeder for sjømat og andre marine produkter.

 

 

 

Forfattere: Audun Iversen (Nofima), Jørgen Mørch Klev, Renate Enemark Bergersen, Kristianne Storehaug og Rolf Røtnes (Econ Pöyry)
Kartlegging av kunnskap om sjømatmarkedet og brukerdreven innovasjon
i sjømatsektoren

Mål med rapporten har vært å kartlegge kunnskap om trender innenfor sjømatmarkedet og i tillegg størrelsen på sjømatmarkedet i Europa med særlig fokus på de nordiske landene. Videre å undersøke interaksjonen mellom sjømatbransjen og forbrukerne i forhold til de enkelte virksomheters strategiprosesser og produktutvikling av sjømatprodukter.Utarbeidet for Nordic innovation af GEMBA Seafood Consulting (DK) i samarbeid med Nofima (NO), Atlanticon (FO), Matis (IS), FØI (DK), og DTU Aqua (DK).